Πρόσκληση 14ου Δημοτικού Συμβουλίου Πάτμου

27 Αυγούστου, 2021 10:55

Live Streaming: https://youtu.be/zxMNJM7cp58

Σύμφωνα με τις διατάξεις της  παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020) και σε εφαρμογή της εγκυκλίου 40/20930/31-3-2020, όπως ισχύει μέχρι σήμερα, σας  προσκαλούμε την ερχομένη Δευτέρα 30 τρέχοντος μηνός Αυγούστου  2021 και ώρα 15.00 σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη,  για τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων :

1. Λήψη απόφασης περί αγοράς, ανταλλαγής και μίσθωσης οικοπέδων για δημιουργία χώρων στάθμευσης οχημάτων (θέμα από αναβολή)

2. Συζήτηση και λήψης απόφασης επί της υπ’ αριθμ. 136/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:» Παραπομπή θέματος για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο λόγω σπουδαιότητας»

3. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Πάτμου  για την εκπροσώπηση των μετοχών του Δήμου μας και την ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση της ΑΝ.ΔΩ

4. Λήψη απόφασης επί  της αιτήσεως του Γαμπιεράκη Κων/νου περί χορήγησης σύμφωνης γνώμης του Δ.Σ για το δικαίωμα υπομίσθωσης- σύστασης εταιρείας

5. Έγκριση παράτασης μίσθωσης ακινήτου

6. Έγκριση παράθεσης γεύματος ή δείπνου στα κλιμάκια: α) της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Με Οδηγό το Διαβήτη»   και β) της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»

Ο Πρόεδρος

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΜΠΛΟΥΚΑΣ