letter

Επαναληπτική Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας Ακινήτου

31 Μαρτίου, 2023 11:00

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
394,80 τ.μ. (ΚΑΕΚ 100600724007)

Ο Δήμαρχος Πάτμου  διακηρύττει ότι την  11η   του μηνός Απριλίου  του έτους 2023, ημέρα  Μ.Τρίτη  θα διεξαχθεί  στο Δημοτικό κατάστημα  Χώρας επαναληπτικός φανερός  προφορικός πλειοδοτικός διαγωνισμός ( Άρθρο 196 – Νόμος 4555/2018),ενώπιον της Επιτροπής  (που έχει ορισθεί με την αρίθμ. 7/2023  απόφαση του ΔΣ) για την μίσθωση ακινήτου 394,80 τ.μ. (ΚΑΕΚ 100600724007),όπως αυτό αποτυπώνεται συνημμένα στην παρούσα διακήρυξη  για επαγγελματική χρήση (Διάρκεια μίσθωσης έξι (6) έτη) σύμφωνα με τις  αριθμ. 20 και  38/2022  αποφάσεις  της Οικονομικής Επιτροπής Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί  από ώρα 11η πρωινή  έως 12η μεσημβρινή  στο Δημοτικό Κατάστημα Χώρας  με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς το ποσό των  τριάντα τρία ευρώ και εικοσιτρία λεπτά (33,23 €).

Δικαιολογητικά συμμετοχής στον Διαγωνισμό

Α. Φυσικά πρόσωπα

1.-Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

2.-Βεβαίωση μη οφειλής στον Δήμο Πάτμου (χορηγείται από την ταμειακή Υπηρεσία κατόπιν αιτήσεως).

3.-Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας

4.- Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ίση με ποσοστό 10% επί του ελαχίστου ετησίου ορίου της πρώτης  προσφοράς ήτοι ποσού 39,87 €

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα αντικατασταθεί κατά την υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης με εγγυητική επιστολή ,αορίστου χρόνου (για την καλή εκτέλεση της μίσθωσης) αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού ίσου με το ποσό δύο (2) μισθωμάτων (το ποσό που προκύπτει από τη δημοπρασία). Μετά την δημοπρασία οι εγγυητικές επιστολές ή τα γραμμάτια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων επιστρέφονται στους δικαιούχους και κρατούνται του αναδειχθησόμενου πλειοδότη.

5.-Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 πλήρους γνώσης όλων των όρων της παρούσης διακήρυξης, στους οποίους ρητά και ανεπιφύλακτα προσχωρεί.

Β.Νομικά Πρόσωπα

1.- Παραστατικό νόμιμης εκπροσώπησης

2.- Βεβαίωση μη οφειλής στον Δήμο Πάτμου (χορηγείται από την ταμειακή Υπηρεσία κατόπιν αιτήσεως).

3.-Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας

4.- Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ίση με ποσοστό 10% επί του ελαχίστου ετησίου ορίου της πρώτης  προσφοράς ήτοι ποσού ήτοι ποσού

39,87 €.Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα αντικατασταθεί κατά την υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης με εγγυητική επιστολή (για την καλή εκτέλεση της μίσθωσης) αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού ίσου με το ποσό δύο (2) μισθωμάτων (το ποσό που προκύπτει από τη δημοπρασία). Μετά την δημοπρασία οι εγγυητικές επιστολές ή τα γραμμάτια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων επιστρέφονται στους δικαιούχους και κρατούνται του αναδειχθησόμενου πλειοδότη.

5.-Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 πλήρους γνώσης όλων των όρων της παρούσης διακήρυξης, στους οποίους ρητά και ανεπιφύλακτα προσχωρεί.

6.-Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας καθώς και των τοπογραφικών σχεδιαγραμμάτων παρέχονται κατά τις  εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα γραφεία του Δήμου μας

Τηλέφωνο 2247360300