Ενημέρωση περί παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου σε επαγγελματίες

17 Σεπτεμβρίου, 2021 21:48

Σε συνέχεια της υπ΄΄ αριθμ. πρωτοκόλλου 4598/ 26 -08 -2021 επιστολής του Δήμου με θέμα ” Ενημέρωση περί της παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου σε επαγγελματίες” , σας διαβιβάζουμε υπόδειγμα αίτησης και παρακαλούμε για την κατάθεση της μετά των απαραίτητων δικαιολογητικών ( σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 73/2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα ” Ψήφιση Κανονισμού Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Πάτμου” (ΑΔΑ : 624ΥΩΞΦ – 3ΘΣ ) άμεσα στην υπηρεσία μας. Σε περίπτωση που έχετε καταθέσει αίτηση να προσκομίσετε μόνο τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Σε διαφορετικη περιπτωση ισχυουν οι κυρωσεις που προβλεπονται απο το αρθρο 26 παρ. 5 ν 1828 / 1989, αρθρο 6 ν. 1900 / 1990.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο Εσόδων του Δήμου Πάτμου στο τηλέφωνο 2247360314.