letter

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (5)Δήμου Πάτμου

31 Μαρτίου, 2022 14:03

Ο Δήμαρχος Πάτμου διακηρύττει ότι στις 13 του μηνός Απριλίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη θα
διεξαχθούν στο Δημοτικό κατάστημα Χώρας φανεροί προφορικοί πλειοδοτικοί διαγωνισμοί ενώπιον της
Επιτροπής (που έχει ορισθεί με την αρίθμ. 122/2021 απόφαση του ΔΣ) για την εκμίσθωση των κάτωθι ακινήτων
για επαγγελματική χρήση (Διάρκεια μίσθωσης έξι (6) έτη)
Α) Ακίνητο εμβαδού 29,01 τ.μ. εντός του δημοτικού ΚΑΕΚ 100600721018
Β) Τμήμα επιφανείας 394,80 τ.μ. εντός του δημοτικού ΚΑΕΚ 100600724007
Γ) Τμήμα επιφανείας 560,43 τ.μ. εντός του δημοτικού ΚΑΕΚ 100600722041
Δ) Τμήμα επιφανείας 2.524,54 τ.μ. εντός του δημοτικού ΚΑΕΚ 100600722041
Ε) Τμήμα επιφανείας 562,98 τ.μ. εντός του δημοτικού ΚΑΕΚ 100600722056

Δικαιολογητικά συμμετοχής στον Διαγωνισμό


Α. Φυσικά πρόσωπα
1.-Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
2.-Βεβαίωση μη οφειλής στον Δήμο Πάτμου (χορηγείται από την ταμειακή Υπηρεσία κατόπιν αιτήσεως).
3.-Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
4.- Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ίση
με ποσοστό 10% επί του ελαχίστου ετησίου ορίου της πρώτης προσφοράς ήτοι ποσού:
α) 11,13 € για το ακίνητο εντός του δημοτικού ΚΑΕΚ 100600721018 εμβαδού 29,01 τ.μ
β) 39,87 €, για τμήμα επιφανείας 394,80 τ.μ. εντός του δημοτικού ΚΑΕΚ 100600724007
γ) 62,20 €, για τμήμα επιφανείας 560,43 τ.μ. εντός του δημοτικού ΚΑΕΚ 100600722041
δ) 357,78 € για τμήμα επιφανείας 2.524,54 τ.μ. εντός του δημοτικού ΚΑΕΚ 100600722041 και
ε) 61,17 € για τμήμα επιφανείας 562,98 τ.μ. εντός του δημοτικού ΚΑΕΚ 100600722056 αντιστοίχως για κάθε
ακίνητο. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα αντικατασταθεί κατά την υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης
με εγγυητική επιστολή ,αορίστου χρόνου (για την καλή εκτέλεση της μίσθωσης) αναγνωρισμένης στην Ελλάδα
Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού ίσου με το ποσό δύο (2) μισθωμάτων (το ποσό
που προκύπτει από τη δημοπρασία). Μετά την δημοπρασία οι εγγυητικές επιστολές ή τα γραμμάτια του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων επιστρέφονται στους δικαιούχους και κρατούνται του αναδειχθησόμενου πλειοδότη.
5.-Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 πλήρους γνώσης όλων των όρων της παρούσης διακήρυξης, στους
οποίους ρητά και ανεπιφύλακτα προσχωρεί.


Β. Νομικά Πρόσωπα


1.- Παραστατικό νόμιμης εκπροσώπησης
2.- Βεβαίωση μη οφειλής στον Δήμο Πάτμου (χορηγείται από την ταμειακή Υπηρεσία κατόπιν αιτήσεως).
3.-Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
4.- Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ίση
με ποσοστό 10% επί του ελαχίστου ετησίου ορίου της πρώτης προσφοράς ήτοι ποσού ήτοι ποσού:
α)11,13 € για το ακίνητο εντός του δημοτικού ΚΑΕΚ 100600721018 εμβαδού 29,01 τ.μ
β) 39,87 €, για τμήμα επιφανείας 394,80 τ.μ. εντός του δημοτικού ΚΑΕΚ 100600724007
γ) 62,20 €, για τμήμα επιφανείας 560,43 τ.μ. εντός του δημοτικού ΚΑΕΚ 100600722041
δ) 357,78 € για τμήμα επιφανείας 2.524,54 τ.μ. εντός του δημοτικού ΚΑΕΚ 100600722041 και
ε) 61,17 € για τμήμα επιφανείας 562,98 τ.μ. εντός του δημοτικού ΚΑΕΚ 100600722056 αντιστοίχως για κάθε
ακίνητο. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα αντικατασταθεί κατά την υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης
με εγγυητική επιστολή (για την καλή εκτέλεση της μίσθωσης) αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας ή του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού ίσου με το ποσό δύο (2) μισθωμάτων (το ποσό που προκύπτει από
τη δημοπρασία). Μετά την δημοπρασία οι εγγυητικές επιστολές ή τα γραμμάτια του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων επιστρέφονται στους δικαιούχους και κρατούνται του αναδειχθησόμενου πλειοδότη.
5.-Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 πλήρους γνώσης όλων των όρων της παρούσης διακήρυξης, στους
οποίους ρητά και ανεπιφύλακτα προσχωρεί.
6.-Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση,
αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.


Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας καθώς και των τοπογραφικών σχεδιαγραμμάτων
παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα γραφεία του Δήμου μας
Τηλέφωνο 2247360300


Ο Δήμαρχος
Πέντες Ελευθέριος