ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΜΟΥ

29 Μαρτίου, 2021 12:54

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΜΟΥ

Ενημερώνουμε με το παρόν ότι σύμφωνα με το πρόσφατο ΦΕΚ με αριθμό 119/ 22-3-2021, τεύχος Β, με τίτλο: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.17698/ 19.3.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 20 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 1076), προβλέπονται τα εξής:

Επιτρέπεται η παραμονή σε χώρους εξωτερικής άθλησης, παιδικές χαρές, πάρκα και άλση στην περίπτωση επισκέψεων ομάδων έως τριών (3) ατόμων ή οικογενειών (συζύγων /συμβιούντων και τέκνων) και με αναλογία ενός (1) ατόμου ανά 10 τ.μ.

Με βάση τα ανωτέρω, σας γνωρίζουμε ότι οι παιδικές χαρές του Δήμου μας καθίστανται πλέον προσβάσιμες, με την αυστηρή όμως τήρηση των όρων που προβλέπονται στο ως άνω ΦΕΚ.

    Ο Δήμαρχος
Ελευθέριος Πέντες