Αναστολή Λειτουργίας των Δημοσίων σχολείων στις 26-01-2022

25 Ιανουαρίου, 2022 18:41

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις των άρθρων 1, 58 και 94 παρ. 4 εδ. 27 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούν στο νησί μας, συνέπεια της σφοδρής κακοκαιρίας που πλήττει ολόκληρη τη χώρα  από τις  21.01.2022.

3. Το γεγονός ότι ο Νομός Δωδεκανήσου  εντάσσεται στο ισχυρό καιρικό σύστημα που  επηρεάζει τη χώρα με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, χιονοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους σε συνδυασμό με τα μέτρα πρόληψης κατά της διάδοσης του κορονοϊού και συνεπώς δε θα είναι εφικτός ο προαυλισμός και ο αερισμός των σχολικών τάξεων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

     Την αναστολή λειτουργίας των δημόσιων  νηπιαγωγείων, δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων στη νήσο Πάτμο για αύριο  Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022, λόγω των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στη νήσο μας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των μαθητών  και η αποφυγή διασποράς του κορονοϊού COVID-19.