ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΜΟΥ

15 Οκτωβρίου, 2020 20:02

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΜΟΥ

Θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε,ότι μέσω του προγράμματος της Κοινωφελούς Εργασίας του Ο.Α.Ε.Δ ,έχει προσληφθεί με οκτάμηνη (8) σύμβαση στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου μας η κοινωνιολόγοςκα Ουζούνογλου Παρασκευή (M.Sc.).

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης του ρόλου της υπηρεσίας μας αλλά και του Δήμου, στόχος μας είναι η κατανόηση κοινωνικών φαινομένων, καθώς και η κατάθεση προτάσεων αντιμετώπισηςπιθανών κοινωνικών προβλημάτων με σκοπό τον περιορισμό τους. 

Απευθυνόμαστε λοιπόν σε κάθε ενδιαφερόμενο φορέα ή και δημότη, ζητώντας κάθε μορφή επικοινωνίας και συνεργασίας που θα οδηγούσε στην κατεύθυνση αυτή.

Ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα-Παρασκευή 8:30- 13:30
Τηλέφωνο κοινωνικής υπηρεσίας: 2247034100
Email: [email protected]