9ο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πάτμου

26 Απριλίου, 2022 19:28

Live Streaming : https://youtu.be/tga6BIAUfdU

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σας καλούμε σε   τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη), που θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με την εγκύκλιο 643/69472/24-9-2021 του ΥΠ.ΕΣ, όπως ισχύει , την 27η Απριλίου 2022, ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 15:00, στο Πάτμιον Πνευματικό Κέντρο για τη συζήτηση των κάτωθι  θεμάτων:

  1. Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων εξόδων τρέχοντος έτους
  2. Έγκριση ορισμού εκτιμητή  για την εκτίμηση ακινήτων προς ανταλλαγή
  3. Αίτηση του Mirvjen Zanaj περί υπεκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου
  4. Έγκριση τουριστικής δράσης με θέμα: «Διαφήμιση σε Μετρό και Τουριστικά λεωφορεία»
  5. Έγκριση παραγωγής νέου τουριστικού φυλλαδίου του Δήμου Πάτμου για την τουριστική προβολή της Πάτμου
  6. Έγκριση παραγωγής πρωτότυπου οπτικοακουστικού υλικού για την τουριστική προβολή της Πάτμου.

  Ο Πρόεδρος

  Μπλούκας Σεραφείμ