8ο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πάτμου

4 Μαΐου, 2023 14:00

Livestreaming (Youtube ) https://youtube.com/live/ZG6HL6igFcw?feature=share

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 , παρ. 1α του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136 Α΄/2022), σας  προσκαλούμε την   4η  τρέχοντος μηνός Μαΐου  2023  ημέρα Πέμπτη  και  ώρα 15:00  σε τακτική συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Χώρας, για  τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων:

1.- Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων και τεχνικού προγράμματος τρέχοντος έτους Δήμου Πάτμου.

2.- Έγκριση Έκθεσης εσόδων- εξόδων Α΄ τριμήνου ελέγχου προϋπολογισμού του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.

3.- Έγκριση Απολογισμού έτους 2021 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πάτμου.

4.- Έγκριση σύναψης Διαβαθμιδικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου .

5.- Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού  ΙΔΟΧ για την κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας.

6.- Έγκριση διαγραφής οφειλών από τέλη αποχέτευσης και  επαναβεβαίωσης στο σωστό καταναλωτή. 

7.- Έγκριση δημοπράτησης δημοτικών ακινήτων.

8.- Έγκριση παράθεσης γεύματος ή δείπνου σε ομάδες ιατρών

9.- Έγκριση Πρακτικής Άσκησης .

10.- Έγκριση παράτασης χρήσης μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.                  

                                                                                                        Ο Πρόεδρος

                                                                                                  ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΜΠΛΟΥΚΑΣ