4ο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πάτμου

10 Μαρτίου, 2023 11:10

Live Streaming : https://youtube.com/live/yNMoHJxXqtE?feature=share

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 , παρ. 1α του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136 Α΄/2022), σας  προσκαλούμε την 8η  τρέχοντος μηνός Μαρτίου  2023  ημέρα Τετάρτη  και  ώρα 15:00  σε τακτική συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Χώρας, για  τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων:

1.-Εγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων δ’ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού ΔΗΛΙΤΑΠ έτους 2022

2.-Εγκριση 1ης  τροποποίησης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2023 του ΔΗΛΙΤΑΠ

3.-Εγκριση έκθεσης τριμηνιαίας εκτέλεσης προϋπολογισμού δ’ τριμήνου Δήμου Πάτμου

4.-Εγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχοντος έτους Δήμου Πάτμου  και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος

5.-Εγκριση παράτασης σύμβασης συνεργασίας μεταξύ ΕΕΑΑ-Δήμου Πάτμου για το έτος 2023

6.-Εγκριση προϋπολογισμού κληροδοτήματος Στεφάνου Γρύλλη έτους 2022

7.-Εγκριση απολογισμών κληροδοτημάτων  έτους 2022

8.- Έγκριση προϋπολογισμών  κληροδοτημάτων έτους 2023

9.-Εγκριση εκκίνησης δικαστικών και εξώδικων ενεργειών για την είσπραξη οφειλόμενων μισθωμάτων Κάμπινγκ

10.Εγκριση σχεδίου Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Πάτμου και ΠΝΑ

 Σημ: Συστήνεται προαιρετικά η χρήση μάσκας  λόγω συγχρωτισμού και κλειστού χώρου                                                                            

                                                                                                        Ο Πρόεδρος

                                                                                                  ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΜΠΛΟΥΚΑΣ