2η Επαναληπτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάτμου

8 Μαΐου, 2023 14:42

                                                      

https://youtube.com/live/nNS4FVIoh2Q?feature=share

Λόγω έλλειψης απαρτίας στις προγραμματισμένες  συνεδριάσεις της  10ης  και της 26ης Απριλίου 2023  και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 1α του Ν. 3852/2010 και των άρθρων 11 και 46 του Ν.5043/2023  σας  προσκαλούμε την 8η  τρέχοντος μηνός Μαΐου 2023  ημέρα  Δευτέρα   και  ώρα 15:00  σε επαναληπτική  τακτική συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Χώρας, για  τη συζήτηση του κάτωθι θέματος:

1.- Περί ανάκλησης άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

     Ο Πρόεδρος

     ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΜΠΛΟΥΚΑΣ