25ο & 26ο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πάτμου.

27 Δεκεμβρίου, 2021 11:39

Live Streaming : (Youtube) https://youtu.be/BgRoKXvHShM

   25ο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πάτμου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σας καλούμε σε   μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη), που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Πάτμιον Πνευματικού Κέντρου , σύμφωνα με την εγκύκλιο 643/69472/24-9-2021του ΥΠ.ΕΣ, την 28η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα14:00, για  τη συζήτηση για τη συζήτηση του μοναδικού θέματος :

  1. Ψήφιση Προϋπολογισμού εσόδων & εξόδων Δήμου Πάτμου έτους 2022 και Ολοκληρωμένων Πλαισίων Δράσης (Ο.Π.Δ) Δήμου και Νομικών Προσώπων.

26ο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πάτμου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σας καλούμε σε   μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη), που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Πάτμιον Πνευματικού Κέντρου , σύμφωνα με την εγκύκλιο 643/69472/24-9-2021του ΥΠ.ΕΣ, την 28η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:30, για  τη συζήτηση του κάτωθι  θέματος:

1 Έγκριση Τουριστικού Προγραμματισμού Δήμου Πάτμου έτους.

Ο Πρόεδρος
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΜΠΛΟΥΚΑΣ