18η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάτμου 16-10-2020 και ώρα 15:00

15 Οκτωβρίου, 2020 19:54

18η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάτμου 16-10-2020 και ώρα 15:00

Live Streaming :  https://youtu.be/RSCn-_dK3WE

Σύμφωνα με τις διατάξεις της  παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020) και σε εφαρμογή της εγκυκλίου 40/20930/31-3-2020, σας  προσκαλούμε   τη 16η τρέχοντος μηνός  Οκτωβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή   και ώρα 15.00 σε τακτική Κεκλεισμένων των Θυρών συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα για τη συζήτηση των κάτωθι  θεμάτων:

  1. Έγκριση απευθείας μίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας Γρύλλη Αν. Λουκά για την στέγαση Δημοτικού Παιδικού Σταθμού  
  2. Έγκριση 1ης τροποποίησης της Διαβαθμιδικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για το έργο: «Επικαιροποίηση υφιστάμενης μελέτης αποχέτευσης Γροίκου Δήμου Πάτμου»
  3. Λήψη απόφασης για την έγκριση καταβολής μετοχικού κεφαλαίου στον Ειδικό Περιφερειακό Διαβαθμιδικό Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου Α.Ε (ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου ΑΕ)
  4. Έγκριση ανανέωσης σύμβασης με τον ΟΑΕΔ για τη λειτουργία Γραφείου Ανταποκριτή
  5. Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών
  6. Λήψη απόφασης περί εισήγησης προς το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάτμου για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης μοτοποδηλάτων εντός του χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων στο λιμένα Σκάλας
  7. Έγκριση πληρωμής ΔΕΔΔΗΕ    
  8. Λήψη απόφαση περί επιχορήγησης Αθλητικών Συλλόγων
  9. Έγκριση τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Πάτμου                                                                                  

    Ο Πρόεδρος

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΜΠΛΟΥΚΑΣ