15η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάτμου 16-09-2020 15:00

15 Σεπτεμβρίου, 2020 19:29

15η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάτμου 16-09-2020 και ώρα 15:00

Live Streaming : https://youtu.be/rNw0omEHKyQ