11 Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πάτμου

2 Ιουνίου, 2023 13:54

Live Streaming (Youtube) : https://youtube.com/live/bunWqGRTgDI?feature=share
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 , παρ. 1α του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136 Α΄/2022), σας  προσκαλούμε την  2α τρέχοντος μηνός Ιουνίου  2023  ημέρα Παρασκευή  και  ώρα15:00  σε τακτική δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Χώρας, για  τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων:

1.- Ενημέρωση Δημάρχου

2.- Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων εξόδων τρέχοντος έτους του Πνευματικού Κέντρου Πάτμου.

3.- Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 75/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας περί έγκρισης Κανονισμού Λειτουργίας Παιδικών Χαρών.\

4.- Έγκριση έκθεσης τριμηνιαίας εκτέλεσης προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου έτους 2023 Δήμου  Πάτμου.

5.-Επιχορήχηση Σχολικών Επιτροπών .

6.- Έγκριση αντικατάστασης μελών στην Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πάτμου.

7.- Έγκριση πραγματοποίησης αρτοκλασίας και δεξίωσης κατά την παραμονή της εορτής των Αγίων Αποστόλων.

8.- Έγκριση δωρεάς έργου διευκόλυνσης στην πρόσβαση της Μεγάλης Παναγιάς Χώρας Πάτμου.   

9.-  Έγκριση παράτασης χρήσης μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

10.- Λήψη απόφασης περί ανταλλαγής ακινήτων.

11.- Αίτηση Μελιανού Ιακώβου περί κατασκευής σκιάστρων σε κοινόχρηστο χώρο που έχει μισθώσει αππ οτο Δήμο Πάτμου.        

Ο Πρόεδρος

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΜΠΛΟΥΚΑΣ