Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Γραφείο Τύπου

Έκφραση ευχαριστιών και εμπιστοσύνης στο Σύλλογο Φίλων του Νοσοκομείου Πάτμου»

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά π λ ε ι ο ψ η φ ί α (μειοψηφούντος του Δ.Σ κ. Μαυρωνά Σπυρίδωνα) Ο Δήμος Πάτμου

Χωρίς κατηγορία

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 (σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 273/2016 Απόφαση Δ.Σ (ΑΔΑ:6ΣΘΥΩΞΦ-848) Ο Δήμαρχος Στόικος Γρηγόρης Κωδ Περιγραφή ΕΣΟΔΟΥ Ποσό Κωδ Περιγραφή ΕΞΟΔΟΥ Ποσό 0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Αποφάσεις ΔΣ 2015

001. Έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΥΤΑ Ν. ΠΑΤΜΟΥ 002.Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου 003.Καθορισμός νέων θέσεων περιπτέρων(εκτός) 004. Ανατροπή αναλήψεων υποχρεώσεων έτους 2014 005.Αίτηση Δαλλαρή Χριστοδούλου για λύση μίσθωσης