Διαβουλεύσεις

Δελτίο Τύπου για σύσταση υποστηρικτικής Δομής Πρόνοιας
Σας ενημερώνω ότι σε εφαρμογή της εγκυκλίου 23/18659/17-3-2020...
Μένουμε Ασφαλείς
Ο Δήμος στηρίζει το #μένουμεσπιτι λαμβάνοντας, όχι μόνο τα απαιτούμενα μέτρα...
Ανακοίνωση για πρόσκληση προσωπικού διάρκειας 2 μηνών
Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 52/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάτμου
  • Kατηγορίες