Προσκλήσεις Δ.Σ. 2019

Γραφείο Τύπου

16 Πρακτικό Δημοτικού Συμβουλίου 2019

Σας προσκαλούμε την 22 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη  και ώρα 15:00 στο Δημοτικό Κατάστημα, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε

Προσκλήσεις Δ.Σ. 2019

14ο Πρακτικό Συνεδρίασης ΔΣ

         Σας προσκαλούμε την 24η   του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη  και ώρα 15:00 στο Δημοτικό Κατάστημα, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, όπως

Προσκλήσεις Δ.Σ. 2019

13o Πρακτικό Συνεδρίασης Δ.Σ

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα στη Χώρα Πάτμου την 8η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 11η πρωινή, ώστε να διεξαχθεί η εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού

Χρήσιμα

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Πάτμος,  13  Αυγούστου 2019 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                 Αριθμ.Πρωτ: 4997 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ       Δ/νση : Χώρα Πάτμος 85500                    ΠΡΟΣ: Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη του  Δημοτικού Πληροφορίες: Ελένη Ελισσαίου                       

Χρήσιμα

Συνεδρίαση του Δ.Σ στις 27 Μαρτίου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Πάτμος,   19 Μαρτίου  2019 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                 Αριθμ.Πρωτ: 1576 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ       Δ/νση : Χώρα Πάτμος 85500                    ΠΡΟΣ: Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη του  Δημοτικού Πληροφορίες: Ελένη Ελισσαίου