Σημαντική ανακοίνωση για μία Υποτροφία

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                                                              Πάτμος, 31 Μαΐου 2018
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ                                                                                                         ΑριθμΠρωτ: Δ.Υ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σας ενημερώνουμε ότι,

Μετά από ενέργειες του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών του οποίου μέλος είναι και ο Δήμος Πάτμου, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προσφέρει μια υποτροφία ενός μεταπτυχιακού με θέμαΚαινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό.

Διάρκεια μεταπτυχιακού: ένα σχολικό έτος και 6μηνη πρακτική. Η φυσική παρουσία του συμμετέχοντος κατά το πρώτο έτος είναι υποχρεωτική.

Δικαίωμα στο μεταπτυχιακό έχουν όλοι οι απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ προερχόμενοι από μικρά νησιά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν αίτηση χορήγησης της υποτροφίας συνοδευόμενη από αντίγραφο τίτλου σπουδών ΑΕΙ ή ΤΕΙ μέχρι την Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018 στο Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών στο mail: president@smallisland.eu.

 

Ο Δήμαρχος

Στόικος Γρηγόρης

Δείτε και αυτό

Γραφείο Τύπου

Το Πρόγραμμα της Aegean Regatta 2017

  Ημερομηνία Ώρα Αγώνας/Εκδήλωση Παρασκευή 18/08/2017 10:00 Εγγραφές και επιθεωρήσεις Σάββατο 19/08/2017 10:00 Εγγραφές και επιθεωρήσεις 20:00 Συγκέντρωση Κυβερνητών (Πάτμιον Πνευματικό Κέντρο) 21:00 Τελετή Έναρξης Κυριακή 20/08/2017 11:00 Αγώνας Ανοικτής

Προκηρύξεις

Διακήρυξη Δημοπρασίας για της παραλίες

Περίληψη ∆ιακήρυξης ∆ηµοπρασίας Ο ∆ΗΜΑΡΧΩΝ ΠΑΤΜΟΥ Έχοντας υπόψη του: 1) το άρθρο 72 παρ.1 περίπτ.ε του ν. 3852/10 2) το Ν. 2971/01 και ιδίως τα άρθρα 13, 15 και 31

Διακηρύξεις

Διακήρυξη Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου στη Δημοτική Αγορά Χώρας

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ στην Δημοτική Αγορά Χώρας Ο Δήμαρχος Πάτμου διακηρύττει ότι την 2η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Χώρας