Πρόσκληση για Δ.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Πάτμος,  5 Φεβρουαρίου 2018

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                 Αριθμ.Πρωτ: 817

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ    

 

 

 

 

Δ/νση : Χώρα Πάτμος 85500                    ΠΡΟΣ: Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη του  Δημοτικού

Πληροφορίες: Ελένη Ελισσαίου                               Συμβουλίου Πάτμου

Τηλέφωνο: (22473) 60306                                           Ε ν τα ύ θ α                                                                             Φάξ: (22473) 60319                                                                                                                                                          Email:info@patmos.gov.gr                                                                                                                                                                                                                        ΚΟΙΝ: κ. Γαλάνη Δημήτριο

                                                            

Σας προσκαλούμε την 9η   του μηνός Φεβρουαρίου  του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 15:00 στο Δημοτικό Κατάστημα, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 για τη συζήτηση των κάτωθι  θεμάτων:

1.- Συζήτηση και λήψη απόφασης επί γνωμοδότησης της έμμισθης δικηγόρου του Δήμου Πάτμου σχετικά με τις εξελίξεις στην υπόθεση της απομάκρυνσης των κεραιών κινητής τηλεφωνίας από το κτίριο του ΟΤΕ, πλησίον του Δημοτικού Σχολείου Χώρας.

2.- Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πάτμου σε τουριστικές Εκθέσεις και ορισμός εκπροσώπων.

3.- Λήψη απόφασης περί επιδότησης  ενοικίου σε ιατρούς και νοσηλευτές του Κέντρου Υγείας Πάτμου

4.- Έγκριση διάθεσης πίστωσης για προμήθεια στεφάνων εθνικών εορτών έτους 2018.

5.- Έγκριση ανανέωσης-τροποποίησης της υπ’ αριθμ. πρωτ. Οικ. 902/9-10-2003 Απόφασης Γ.Γ Π.Ν.Α ως αυτή με την Α.Π οικ. 1109/12-9-2006 Απόφαση Γ.Γ.Π.Ν.Α που αφορά στον υφιστάμενο ΧΥΤΑ στη θέση Περιστεριώνα νήσου Πάτμου και Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη μετατροπή του υφιστάμενου ΧΥΤΑ σε ΟΕΔΑ(Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων).

6.- Καθορισμός χώρου ιδιοκτησίας του Δήμου Πάτμου για την εναπόθεση σκαφών αναψυχής και trailers.

7.-Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 99/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση διάθεσης και χρήσης χώρου στη νησίδα Αρκιών για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας ηλεκτροδότησης» και λήψη νέας.

8.- Περί πραγματοποίησης πασχαλινής εκδήλωσης

9.- Έγκριση διάθεσης πίστωσης: α)για την πραγματοποίηση δεξίωσης στο Δημοτικό Κατάστημα τη Μ. Πέμπτη, β) για την ηχητική κάλυψη της τελετής του Ι. Νιπτήρος και γ) για τον ανθοστολισμό της εξέδρας Ι. Νιπτήρος και της Περιφοράς των Εικόνων

10.- Αίτηση Σκοπευτικού Ομίλου Πάτμου περί παραχώρησης χρήσης δημοτικού χώρου στην περιοχή Γερανού Πάτμου

11.-α)Λήψη απόφασης περί διαγραφής οφειλών και επαναβεβαίωσής τους  σε άλλη καρτέλα πελάτη.

β) Λήψη απόφασης περί διαγραφής οφειλής λόγω λανθασμένης μέτρησης.

12.- Αίτηση Χριστοδούλου Κάππου  περί διαγραφής οφειλών λόγω εκ παραδρομής χρέωσης παγίου και Φ.Π.Α παγίου ύδατος.

13.- Αίτηση Τσαμπαλάκη Χρήστου  περί χορήγησης παράτασης ωραρίου μουσικής για το κατάστημά του υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Σκάλα Πάτμου.

14.- Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου

 

 

Ο Πρόεδρος

 

 

ΓΑΜΠΙΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Δείτε και αυτό

Χρήσιμα

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Πάτμος,   15  Σεπτεμβρίου 2017 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                 Αριθμ.Πρωτ: 5636 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ                                        ΠΡΟΣ:

Χρήσιμα

Ακτοπολοϊκές Εταιρίες

Links Ακτοπλοϊκών εταιριών

Γραφείο Τύπου

Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Πάτμος, 8 Μαΐου 2018 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                 Αριθμ.Πρωτ: 3073 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ           Δ/νση : Χώρα Πάτμος 85500                    ΠΡΟΣ: Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη