Δημοτικό Συμβούλιο στις 10 Ιανουαρίου 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Πάτμος,  5 Ιανουαρίου 2018

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                 Αριθμ.Πρωτ: 77

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ    

 

Δ/νση : Χώρα Πάτμος 85500                    ΠΡΟΣ: Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη του  Δημοτικού

Πληροφορίες: Ελένη Ελισσαίου                               Συμβουλίου Πάτμου

Τηλέφωνο: (22473) 60306                                          Ε ν τα ύ θ α                                                                               Φάξ: (22473) 60319                                                                                                                                                          Email:info@patmos.gov.gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

  Σας προσκαλούμε την 10η   του μηνός Ιανουαρίου  του έτους 2017, ημέρα Τετάρτη    και ώρα 15:00 στο Δημοτικό Κατάστημα, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 για τη συζήτηση των κάτωθι  θεμάτων:

1.- Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους για την παραλαβή έργων μέχρι του ποσού των 5.869,41€.

2.-Ορισμός επιτροπής του άρθρου 7 του Π.Δ 270/81 (επιτροπή εκτίμησης ακινήτων).

3.-Ορισμός επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ 270/81 (επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασιών μίσθωσης ακινήτων).

4.- Ορισμός μελών Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών.

5.- Ορισμός μελών Επιτροπής συντήρησης και επισκευής οχημάτων του Δήμου Πάτμου

6.- Ορισμός μελών Επιτροπής παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων  και καθορισμού ορίων στις παραλίες για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και ομπρελών.

7.-  Εξουσιοδότηση  Δ.Σ ως  αναπληρωτή διατάκτη για την υπογραφή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης για την εκτέλεση δαπανών.

8.- Έγκριση πληρωμής λογαριασμών κινητής τηλεφωνίας Δημάρχου & Αντιδημάρχου για το έτος 2018.

9.- Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα.

10.- Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πάτμου σε τουριστικές Εκθέσεις και ορισμός εκπροσώπων.

11.- Έγκριση τροποποίησης κανονισμού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου.

12.- Έγκριση μελέτης  του έργου : «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στον Κάμπο Πάτμου»

13.- Έγκριση προϋπολογισμών κληροδοτημάτων

14.- Αίτηση Σχοινά Αναστασίου περί ενοικίασης δημοτικού χώρου

Ο Πρόεδρος

 

 

ΓΑΜΠΙΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Δείτε και αυτό

H Πάτμος

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ                  

Χρήσιμα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εν όψει της Παγκόσμιας ημέρα για την Ψυχική Υγεία σας προσκαλούμε στη συζήτηση «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΟΣΟΥ»,  που θα διεξαχθεί το Σάββατο 03-10-2015 και ώρα 6 το απόγευμαστο ξενοδοχείο