Δημοτικό Συμβούλιο στις 10 Ιανουαρίου 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Πάτμος,  5 Ιανουαρίου 2018

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                 Αριθμ.Πρωτ: 77

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ    

 

Δ/νση : Χώρα Πάτμος 85500                    ΠΡΟΣ: Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη του  Δημοτικού

Πληροφορίες: Ελένη Ελισσαίου                               Συμβουλίου Πάτμου

Τηλέφωνο: (22473) 60306                                          Ε ν τα ύ θ α                                                                               Φάξ: (22473) 60319                                                                                                                                                          Email:info@patmos.gov.gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

  Σας προσκαλούμε την 10η   του μηνός Ιανουαρίου  του έτους 2017, ημέρα Τετάρτη    και ώρα 15:00 στο Δημοτικό Κατάστημα, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 για τη συζήτηση των κάτωθι  θεμάτων:

1.- Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους για την παραλαβή έργων μέχρι του ποσού των 5.869,41€.

2.-Ορισμός επιτροπής του άρθρου 7 του Π.Δ 270/81 (επιτροπή εκτίμησης ακινήτων).

3.-Ορισμός επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ 270/81 (επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασιών μίσθωσης ακινήτων).

4.- Ορισμός μελών Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών.

5.- Ορισμός μελών Επιτροπής συντήρησης και επισκευής οχημάτων του Δήμου Πάτμου

6.- Ορισμός μελών Επιτροπής παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων  και καθορισμού ορίων στις παραλίες για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και ομπρελών.

7.-  Εξουσιοδότηση  Δ.Σ ως  αναπληρωτή διατάκτη για την υπογραφή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης για την εκτέλεση δαπανών.

8.- Έγκριση πληρωμής λογαριασμών κινητής τηλεφωνίας Δημάρχου & Αντιδημάρχου για το έτος 2018.

9.- Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα.

10.- Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πάτμου σε τουριστικές Εκθέσεις και ορισμός εκπροσώπων.

11.- Έγκριση τροποποίησης κανονισμού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου.

12.- Έγκριση μελέτης  του έργου : «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στον Κάμπο Πάτμου»

13.- Έγκριση προϋπολογισμών κληροδοτημάτων

14.- Αίτηση Σχοινά Αναστασίου περί ενοικίασης δημοτικού χώρου

Ο Πρόεδρος

 

 

ΓΑΜΠΙΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Δείτε και αυτό

Γραφείο Τύπου

Απόφαση ορισμού υπευθύνου Γραφείου Τύπου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

Δημοσιεύματα

Διεθνής Τουριστική έκθεση Philoxenia 2015 Θεσσαλονίκη

Ο Δήμος Πάτμου συμμετείχε στην έκθεση Philoxenia 2015 η οποία διεξήχθη από 12 έως και 15 Νοεμβρίου στην ΔΕΘ HELEXPO.  Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, το stand του νησιού μας,

Δημοσιεύματα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Πάτμου ενημερώνει τους κατοίκους και επισκέπτες του νησιού για τις μέχρι σήμερα καλλιτεχνικές εκδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν  το καλοκαίρι του