Ταξιδεύω & Προσφέρω

       
ΝΙΟΤΗ ΦΡΑΝΣΙΣ 
Ρ.Ο.ΤΑ. ΦΟΥΣΚΩΤΩΝ   
ΡΟΔΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ
ΤΗΛ. Φαξ. 22410-27600  6944618757
Email : info@rotaribclub.com      
Στο πλαίσιο του προγράμματος <<Ταξιδεύω & Προσφέρω>> του Ρ.Ο.Τ.Α. το Σάββατο 29 Απριλίου και την Κυριακή 30 Απριλίου, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η ψυχολόγος Δέσποινα Αρχοντάκη θα διενεργήσει τις εξής δράσεις:
1η Δράση Για Μαθητές Λυκείου.
Α. Αξιολόγηση : Προσωπικότητα- Δυνατότητες- Δεξιότητες.
Προφίλ σε σχέση με τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό για μαθητές
Λυκείου (Χορηγηση Τεστ: 45 λεπτα- ομαδική συμμετοχή).
Β.Ομαδικές Συνεδρίες (κλειστές ομάδες 3 ατόμων) για μαθητές της 3ης Λυκείου
σε σχέση με την διαχείριση του άγχους των εξετάσεων (Διάρκεια Συνεδρίας 90
λεπτά).
2η Δράση Για το Γενικό Πληθυσμό
Ατομικές Συνεδρίες Για Ενήλικες και Εφήβους (άνω 13 ετών) – Κατόπιν
ραντεβού (διάρκεια συνεδρίας 1:15).
Θα σας παρακαλούσα να ενημερώσετε τους Διευθυντές των Λυκείων σας για την πρώτη δράση προκειμένου να το επικοινωνήσουν στους μαθητές τους αλλά και να διαθέσουν μια αίθουσα στο σχολείο για την πραγματοποίηση της.
Για τη δεύτερη δράση καλό θα ήταν να ενημερωθεί ο γενικός πληθυσμός με τη συνδρομή σας.
Ευχαριστώ