ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 28-09-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Πάτμος, 21 Σεπτεμβρίου 2017
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                              Αριθμ. Πρωτ: 5779
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

Δ/νση : Χώρα Πάτμος 85500 ΠΡΟΣ:
Πληροφορίες: Ελένη Ελισσαίου

Φάξ: (22473) 60319
Email:info@patmos.gov.gr

Σας προσκαλούμε την 28η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 στο Δημοτικό Κατάστημα, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 για τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων:
1.- Ενημέρωση Δημάρχου.
2.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του υπ’ αριθμ. 2/66965/ΔΛΔ/13-9-2017 του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα: «Μεταφορά διαθεσίμων των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στις ομάδες Λογαριασμών Νο 250-Κοινού Κεφαλαίου του ν. 2469/97 και Νο 260-Ταμειακής Διαχείρισης στην τράπεζα της Ελλάδος».
3.- Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 168/2017 απόφασης του Δ.Σ με θέμα: «Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων & εξόδων και τεχνικού προγράμματος τρέχοντος έτους» και λήψη νέας.
4.- Λήψη απόφασης περί αναπροσαρμογής ή μη φόρων τελών και δικαιωμάτων για το έτος 2018.
5.- Λήψη απόφασης περί κατηγοριοποίησης των δημοτικών γηπέδων Πάτμου σύμφωνα με το Ν. 4479/2016.
6.- Περί συμμετοχής του Δήμου Πάτμου σε τουριστικές Εκθέσεις και ορισμός εκπροσώπων.
7.- Έγκριση παραγωγής προωθητικού υλικού Δήμου Πάτμου.
8.- Έγκριση διαγραφής οφειλών λόγω διπλής καταχώρησης.
9.- Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής Υπηρεσιών.
Ο Πρόεδρος
ΓΑΜΠΙΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Με εντολή Δημάρχου

Ελισσαίου Ελένη

Δείτε και αυτό

Προσκλήσεις Δ Σ 2016

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Πάτμος,  13 Οκτωβρίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                 Αριθμ.Πρωτ: 6154 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ     Δ/νση : Χώρα Πάτμος 85500                    ΠΡΟΣ: Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη του  Δημοτικού Πληροφορίες: Ελένη Ελισσαίου        

Δραστηριότητες

Δελτίο Τύπου

Συνάντηση με τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή και το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου κ. Χρήστο Λαμπρίδη είχε ο Δήμαρχος Πάτμου με αντικείμενο συζήτησης: 1.- Διευθέτηση των εκκρεμοτήτων που

Εκδηλώσεις

9° Φεστιβάλ Γεύσης και Παράδοσης

   Φεστιβάλ Γεύσης και Παράδοση Ο Δήμος Πάτμου συνδιοργανώνει   με την Μ.Κ.Ε. Αποκάλυψη και την εφημερίδα (www.patmostimes.gr) Πατμιακά Χρονικά το 9° Φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης Αιγαίου. Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν