Συνεδρίαση του Δ.Σ στις 27 Μαρτίου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Πάτμος,   19 Μαρτίου  2019

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                 Αριθμ.Πρωτ: 1576

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ    

 

Δ/νση : Χώρα Πάτμος 85500                    ΠΡΟΣ: Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη του  Δημοτικού

Πληροφορίες: Ελένη Ελισσαίου                                                     Συμβουλίου Πάτμου

Τηλέφωνο: (22473) 60300                                                                    Ε ν τα ύ θ α                                                     Φάξ: (22473) 60319                                                                                                                                                           Email:info@patmos.gov.gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

  Σας προσκαλούμε την 27η   του μηνός  Μαρτίου   του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 15:00 στο Δημοτικό Κατάστημα, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 για τη συζήτηση των κάτωθι  θεμάτων:

 1. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων εξόδων και τεχνικού προγράμματος τρέχοντος έτους
 2. Ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων έτους 2019 του κληροδοτήματος Στεφάνου Θ.Γρύλλη
 3. Περί πραγματοποίησης πασχαλινής εκδήλωσης
 4. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης: α) για την πραγματοποίηση δεξίωσης στο Δημοτικό Κατάστημα τη Μ. Πέμπτη, β) για την ηχητική κάλυψη της τελετής του Ι. Νιπτήρος και γ) για τον ανθοστολισμό της εξέδρας Ι. Νιπτήρος και της Περιφοράς των Εικόνων
 5. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την προμήθεια ηλεκτρικού πίνακα και INVERTER DELTA CP 20000
 6. Έγκριση τριμηνιαίας Έκθεσης εσόδων- εξόδων 4ου τριμήνου 2018
 7. Έγκριση πληρωμής ΔΕΔΔΗΕ
 8. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία: «Πνευματικό Κέντρο Πάτμου»
 9. Αίτηση Συλλόγου Καμπιωτών Πάτμου «Η Ευαγγελίστρια» περί επιχορήγησης του.
 10. Παροχή σύμφωνης γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά το έργο: «Διαβίβαση συμπληρωματικών στοιχείων επί της ΜΠΕ του έργου “ Πλαίσιο Έργων Ανάπτυξης (Master Plan) Λιμένα Σκάλας Πάτμου”»
 11. Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών.
 12. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής Υπηρεσιών.
 13. Λήψη απόφασης επί του υπ’ αριθμ. 1/2019 πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.
 14. Λήψη απόφασης επί του πορίσματος της ορισθείσας με την υπ’ αριθμ. 20/2017 Α.Δ.Σ για εξεύρεση χώρου στάθμευσης.
 15. Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 122/2018 Α.Δ.Σ
 16. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 18/2019 Α.Δ.Σ
 17. Έγκριση παράθεσης δείπνου.

Ο Πρόεδρος

 

ΓΑΜΠΙΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Δείτε και αυτό

H Πάτμος

Πρόσκληση για Δ.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Πάτμος,   4 Απριλίου  2018 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                 Αριθμ.Πρωτ: 2328 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ       Δ/νση : Χώρα Πάτμος 85500                    ΠΡΟΣ: Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη του  Δημοτικού Πληροφορίες: Ελένη Ελισσαίου        

Χρήσιμα

Νέα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Πάτμος,  3 Δεκεμβρίου 2018 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                 Αριθμ.Πρωτ: 7870 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Πάτμος,  3 Δεκεμβρίου 2018 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                 Αριθμ.Πρωτ: 7870 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ     Δ/νση : Χώρα Πάτμος 85500                    ΠΡΟΣ: