Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτμος, 25 Μαΐου 2018
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθμ.Πρωτ: 3608
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

Δ/νση : Χώρα Πάτμος 85500 ΠΡΟΣ: Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη του Δημοτικού
Πληροφορίες: Ελένη Ελισσαίου Συμβουλίου Πάτμου
Φάξ: (22473) 60319 Ε ν τα ύ θ α
Email:info@patmos.gov.gr

Σας προσκαλούμε την 29η του μηνός Μαΐου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 στο Δημοτικό Κατάστημα, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 για τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων:

1. Ενημέρωση Δημάρχου
2. Έγκριση Περιβαλλοντικής μελέτης του έργου: «Ανανέωση-Τροποποίηση Περιβαλλοντικών Όρων του Χ.Υ.Τ.Α Πάτμου»
3. Έγκριση μελέτης του έργου με τίτλο: «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στον Κάμπο Πάτμου.
4. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αντιστήριξη Εδάφους Δημοτικής Έκτασης στην περιοχή Χώρα της Πάτμου»
5. Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού Δήμου Πάτμου οικον. Έτους 2017
6. Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών Πάτμου
7. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης αθλητικού υλικού
8. Έγκριση διαγραφής οφειλών
9. Έγκριση οδοιπορικών εξόδων
10. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών
11. Λήψη απόφασης περί πρότασης καθορισμού αριθμού αδειών πλανόδιων παραγωγών πωλητών
12. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την πραγματοποίηση αρτοκλασίας και δεξίωσης την παραμονή της εορτής των Αγίων Αποστόλων
13. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Καθαριότητα Δήμου Πάτμου από 1/3/2018 έως 31/3/2018.
14. Αίτηση Μουνδρέα Νικολάου περί χορήγησης άδειας διαμόρφωσης και ασφαλτόστρωσης χωμάτινης οδού στην περιοχή Γροίκου Πάτμου
15. Αίτηση Ίριδος Κωσταρά (θέμα από αναβολή)
16. Εισήγηση για διαγραφή α)κλήσεων παράβασης ΚΟΚ και β)τέλους αποχέτευσης
17. Περί μίσθωσης δημοτικού ακινήτου
18. Έγκριση 2ου πρακτικού φορολογικής επιτροπής
19. Αποδοχή χρηματοδότησης (σχετ.έγγραφο 44192/24-4-2018 Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης)
20. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης για την πράξη «κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στον Κάμπο Πάτμου Ν.Δωδ/σου
21. Περί ένταξης στο πρόγραμμα HOPE GENESIS
22. Έγκριση τροπ/σης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων ΔΗΛΙΤΑΠ
23. Έγκριση Ταμιακού Απολογισμού έτους 2017 ΔΗΛΙΤΑΠ
24. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Πάτμου
25. Αιτήσεις περί χορήγησης άδειας παράτασης μουσικών οργάνων
26. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΑΜΠΙΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Δείτε και αυτό

Διακηρύξεις

Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας τριών (3) μηνών

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών Ο Δήμαρχος Πάτμου έχοντας υπόψη: 1] Τις

Αξιοθέατα

Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου

To 1088 η Πάτμος με χρυσόβουλο παραχωρείται από τον βυζαντινό αυτοκράτορα Αλέξιο Α’ Κομνηνό στον Όσιο Χριστόδουλο τον Λατρηνό, έναν προικισμένο και μορφωμένο μοναχό από τη Βιθυνία, προκειμένου να ιδρύσει

Γραφείο Τύπου

Νέα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Πάτμος,  3 Δεκεμβρίου 2018 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                 Αριθμ.Πρωτ: 7870 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Πάτμος,  3 Δεκεμβρίου 2018 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                 Αριθμ.Πρωτ: 7870 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ     Δ/νση : Χώρα Πάτμος 85500                    ΠΡΟΣ: