Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάτμου.

εθνοσημο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Πάτμος,  12 Μαΐου 2016

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                    Αριθμ.Πρωτ: 2824

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ    

Δ/νση : Χώρα Πάτμος 85500                          ΠΡΟΣ: Τον Δήμαρχο και τα μέλη του

Πληροφορίες: Ελένη Ελισαίου                                      Δημοτικού Συμβουλίου

Τηλ.: 2247360306

Φαξ: 2247060319

E-mail:info@patmos.gov.gr                                                                             

 

  Σας προσκαλούμε την 16η   του μηνός Μαΐου  του έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 στο Δημοτικό Κατάστημα, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 για τη συζήτηση των κάτωθι  θεμάτων:

1.- Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού Δήμου Πάτμου έτους 2015.

2.- Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων-εξόδων 1ου τριμήνου 2016.

3.- Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών.

4.- Καθορισμός τιμών στο πλαίσιο  της απευθείας παραχώρησης με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήγης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών στους Ο.Τ.Α.

5.- Έγκριση έκθεσης επιτροπής εκτίμησης αξίας ακινήτου και απευθείας αγοράς αυτού.

6.- Έγκριση παράτασης σύμβασης της υπηρεσίας: «Λειτουργία Μονάδων διύλισης και αφαλάτωσης νερού Δήμου Πάτμου για το έτος 2015».

7- Έγκριση παράτασης σύμβασης της υπηρεσίας: «Καθαριότητα εξωτερικών χώρων και ανακύκλωσης Δήμου Πάτμου για το έτος 2015» .

8.- Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή Χ.Υ.Τ.Α νήσου Πάτμου».

9.- Λήψη απόφασης επί εγγράφου των διοργανωτών του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου.

10.- Λήψη απόφασης επί εγγράφου της διοργανώτριας του Φεστιβάλ Γεύσης & Παράδοσης.

11.- Έγκριση πληρωμής ΔΕΔΔΗΕ.

12.- Λήψη απόφασης επί του υπ’ αριθμ. 6002/11-4-2016 εγγράφου του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Καλυμνίων.

13.-. Αίτηση Διουλγερίδη Χριστόδουλου για παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου προς τοποθέτηση πάγκου πώλησης καλαμποκιού.

14.- Αίτηση της εταιρείας «Α1 ΓΙΩΤ ΤΡΕΙΝΤ ΚΟΝΣΟΡΤΙΟΥΜ Α.Ε».

15.- Έγκριση πληρωμής οδοιπορικών εξόδων.

16.- Αιτήσεις ιδιοκτητών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος για χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων.

17.- Προέγκριση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος

                                                                                                                                Ο Πρόεδρος

                                                                                                                     ΓΑΜΠΙΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

 

 

 

 

Δείτε και αυτό

Δήμος Πάτμου

Πρόγραμμα Ανακύκλωσης

Ο Δήμος Πάτμου, ευαισθητοποιημένος στα περιβαλλοντικά ζητήματα, έχει υπαχθεί στο Πρόγραμμα Ανακύκλωσης – Ανάκτησης Υλικών για την υλοποίηση του οποίου έχει συνάψει σύμβαση με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε.

Γραφείο Τύπου

Ταξιδεύω & Προσφέρω

        ΝΙΟΤΗ ΦΡΑΝΣΙΣ  Ρ.Ο.ΤΑ. ΦΟΥΣΚΩΤΩΝ    ΡΟΔΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΤΗΛ. Φαξ. 22410-27600  6944618757 www.rota–ribclub.com Email : info@rota–ribclub.com       Στο πλαίσιο του προγράμματος <<Ταξιδεύω & Προσφέρω>> του Ρ.Ο.Τ.Α. το Σάββατο 29 Απριλίου

Προσκλήσεις Δ Σ 2016

Πρόσκληση για συνεδρίαση Δ.Σ (6/6/2016)

  Σας προσκαλούμε την 6η   του μηνός Ιουνίου  του έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στο Δημοτικό Κατάστημα, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 για