Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Πάτμος,   1  Σεπτεμβρίου 2017

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                 Αριθμ.Πρωτ: 5271

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ    

 ΠΡΟΣ:
Τον κ. Δήμαρχο και

τα Μέλη του  Δημοτικού   Συμβουλίου Πάτμου

Ε ν τα ύ θ α

 

 

Δ/νση : Χώρα Πάτμος 85500

Πληροφορίες: Ελένη Ελισσαίου

Τηλ.:2247360306

Φάξ:2247360319                                                                                                                                                          Email:info@patmos.gov.gr

                                                                              

 

    Σας προσκαλούμε την 7η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 15:00 στο Δημοτικό Κατάστημα, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 για τη συζήτηση των κάτωθι  θεμάτων:

 

1.- Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων εξόδων και τεχνικού προγράμματος τρέχοντος έτους.

 

2.-  Λήψη απόφασης επί της Έκθεσης Ελέγχου του Σώματος Επιθεωρητών- Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης αναφορικά με την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος στη θέση «Δεξαμενές- Κάμπος» της νήσου Πάτμου.

 

3.- Λήψη διαπιστωτικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ, σε εφαρμογή του άρθρου 57 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α΄107/31-7-2017).

 

4- Λήψη απόφασης περί της διαπίστωσης της αναγκαιότητας ανάθεσης της υπηρεσίας υποστήριξης για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων βάσει της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου και τήρησης του κλαδικού σχεδίου των Ο.ΤΑ σε εξωτερικό συνεργάτη.

 

5.-Έγκριση ανανέωσης προγραμματικής σύμβασης με τον Ο.Α.Ε.Δ για τη λειτουργία Γραφείου Ανταποκριτή.

 

6.- Αποδοχή δωρεάς.

 

7.- Συγκρότηση Επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Πάτμου».

 

8.- Έγκριση διαγραφής οφειλής λόγω διπλοεγγραφής.

 

9.- Αίτηση Τσίγκρα Ηλία περί λύσης μίσθωσης.

 

10.- Αίτηση Καμίτση Ιωάννη του Εμμ. περί ανάκλησης της υπ’ αριθμ. 106/2017 απόφασης του Δ.Σ.

 

11.- Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής Υπηρεσιών.

 

12.- Έγκριση παράθεσης δείπνου.

 

Ο Πρόεδρος

ΓΑΜΠΙΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Με εντολή Δημάρχου

 

 

Ελισσαίου Ελένη

Δείτε και αυτό

Δραστηριότητες

Δελτίο Τύπου

Συνάντηση με τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή και το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου κ. Χρήστο Λαμπρίδη είχε ο Δήμαρχος Πάτμου με αντικείμενο συζήτησης: 1.- Διευθέτηση των εκκρεμοτήτων που

Δημοσιεύματα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

Ο Δήμος Πάτμου, στα πλαίσια του Νόμου 4483/2017 (ΦΕΚ 107/31-07-2017-2017 τεύχος Α΄) «Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. – Ρυθμίσεις οφειλών προς

Χρήσιμα

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Υπηρεσία Τηλέφωνο Υπάλληλος Γραμματεία-Τηλεφωνικό Κέντρο 2247360300 Καμίτσης Πέτρος Δήμος-Φάξ 2247031577 Προισταμένη-Αποφάσεις Δ.Σ. 2247360306 Ελισσαίου Ελένη Προϊσταμένη Φαξ 2247360319 Δημοτολόγιο-Πρωτόκολλο 2247360324 Γιάνναρου Ζαφειρία Δημαρχιακή Επιτροπή- Ληξιαρχείο 2247360305 Λιάπη Καλλιόπη Ταμειο 2247360308