Πρόσκληση σε Δημοτικό Συμβούλιο

Σας προσκαλούμε την 29η του μηνός Μαΐου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 15:00 στο Δημοτικό Κατάστημα, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 για τη συζήτηση των κάτωθι  θεμάτων:

 

1.- Έγκριση πραγματοποίησης της αθλητικής εκδήλωσης «PATMOS REVELATION»

 

2.- Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής

 

3.- Αίτηση Καμίτση Ιωάννη για λύση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου

 

4.- Αίτηση Γραμματικού Ουρανίας περί ανάκλησης της υπ’ αριθμ. 82/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

5.- Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών

 

6.- Έγκριση παραχώρησης σχολικών χώρων

 

7.- Αίτηση Αλιμπέρτη Ιωάννη περί έγκρισης παράτασης ωραρίου μουσικής για το κατάστημα του στον οικισμό Χώρας

8.- Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος

 

Ο Πρόεδρος

 

 

ΓΑΜΠΙΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Δείτε και αυτό

Διακηρύξεις

Ενημέρωση για τους λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                     

Χρήσιμα

Συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου του Δήμου Πάτμου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Πάτμος,  1 Δεκεμβρίου 2017 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                   Αριθμ.Πρωτ: 7408 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ    Δ/νση : Χώρα Πάτμος 85500                                 

Γραφείο Τύπου

Ανακοίνωση – Ενημέρωση

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                      Πάτμος, 26 Ιουλίου 2018 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ                                                  Αριθμ Πρωτ: Δ.Υ   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σας ενημερώνουμε ότι, Με στόχο την ενίσχυση του δικαιώματος όλων των νέων των