Πρόσκληση σε Δημοτικό Συμβούλιο

 

Σας προσκαλούμε την  12η του μηνός Μαΐου του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 15:00 στο Δημοτικό Κατάστημα, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 για τη συζήτηση των κάτωθι  θεμάτων:

 

1.- Ψήφιση Κανονισμού Ύδρευσης- Αποχέτευσης Δήμου Πάτμου.

 

2.- Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την πραγματοποίηση αρτοκλασίας και δεξίωσης την παραμονή της εορτής των Αγίων Αποστόλων.

3.- Συμμετοχή του Δήμου Πάτμου σε Τουριστική Έκθεση και ορισμός εκπροσώπων.

4.- Έγκριση δημοπράτησης ακινήτου α)στη Δημοτική Αγορά Σκάλας β)στα παλιά σφαγεία Χώρας και γ) στη Δημοτική Αγορά Χώρας

5.- Αίτηση Τσερέπα – Δήμου Χρύσας περί παροχής γνώμης διόρθωσης σφάλματος κτηματολογικού αποσπάσματος.

6- Λήψη απόφασης επί αιτήματος της διοργανώτριας του Φεστιβάλ Γεύσης και Παράδοσης περί συνδιοργάνωσης του 9ου Φεστιβάλ Γεύσης και Παράδοσης Αιγαίου και 5ης Ποδηλατοδρομίας Πολιτισμού (Εβδομάδα Γαστρονομίας Πάτμου).

7.- Αίτηση Σκοπευτικού Ομίλου Πάτμου περί χορήγησης άδειας χρήσης δημοτικού ακινήτου στη θέση Γερανός Πάτμου.

8.- Αιτήσεις της εταιρείας «ΓΡΥΛΛΗΣ Β.-ΜΕΛΙΑΝΟΣ Γ. Ο.Ε» περί έγκρισης παράτασης ωραρίου μουσικής για τα καταστήματά της στους οικισμούς Σκάλας και Χώρας.

9.- Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών προς έγκριση.

10.- Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου.

 

11.- Ενημέρωση Δημάρχου.

 

Ο Πρόεδρος

 

 

ΓΑΜΠΙΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ