Πρόσκληση για την εορτή των τριών Ιεραρχών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Σας γνωρίζουμε, ότι το ερχόμενο Σάββατο  30η  λήγοντος μηνός Ιανουαρίου 2016  θα τελεστεί στο Δημοτικό Ιερό Ναό Μεγάλης Παναγιάς η καθιερωμένη εορτή των Τριών Ιεραρχών με μνημόσυνο των Δωρητών του Δήμου, των Ιδρυτών,  Αφιερωτών και Ευεργετών των Σχολών της Πάτμου.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας ο Δήμος θα παραθέσει δεξίωση στο Δημαρχείο κατά τη διάρκεια της οποίας θα τιμηθεί ο Παν/τατος Αρχιμανδρίτης Πρόχορος Βιολέντης, για τη συμπλήρωση 50 ετών εφημερίας και προσφοράς του στο Δημοτικό Ιερό Ναό της Μεγάλης  Παναγιάς .

Παρακαλούμε να τιμήσετε την εορτή με την παρουσία σας.

 Ο Δήμαρχος

 Στόϊκος Γρηγόρης

Δείτε και αυτό

Αποφάσεις Δημάρχου

Ορισμός Αντιδημάρχων (Απόφ. Δημαρχ. 282)

Απόφαση Αριθμ.  282 Ο Δήμαρχος Πάτμου Έχοντας υπόψη: Tο άρθρο 59 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου

Χρήσιμα

Δελτίο Τύπου της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Πάτμου

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πάτμου αποτελούμενη από τους υπαλλήλους: Παλαιό Θεολόγο, Γιαμαίο Γεώργιο, Ελένη Αθανάσιο και Πούλο Εμμανουήλ κατασκευάζουν το δρόμο πρόσβασης στις Μονάδες Αφαλάτωσης.

Γραφείο Τύπου

Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Πάτμου – Δελτίο Τύπου

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ  ΠΑΤΜΟΥ  «Η ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ»