Πρόσκληση για την έκτακτη 22η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε την 28η τρέχοντος  μηνός Δεκεμβρίου  2019, ημέρα Σάββατο  και ώρα 13:00 στο Δημοτικό Κατάστημα, σε έκτακτη συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018  για την συζήτηση των  κάτωθι θεμάτων: 

1.- Έγκριση έκτακτης συνεδρίασης

2.- Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πάτμου στο πρόγραμμα χρηματοδότησης της ΕΕΤΑΑ Α.Ε για  την ίδρυση τμήματος βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας . 

Η έκτακτη προκύπτει λόγω του ότι η υποβολή των πρότάσεων ένταξης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ Α.Ε λήγει την 31/12/2019 και πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει άμεσα  σχετική απόφαση.  

 

Ο  Πρόεδρος

Μπλούκας  Σεραφείμ

Δείτε και αυτό

Εκδηλώσεις

Άσκηση αντιρρύπανσης στην Πάτμο.

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάτμου, δείχνοντας έμπρακτα την ευαισθητοποίησή του σε ότι αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος, προέβη την 11-10-2017 στην  Ετήσια εκπαίδευση της ομάδας που έχει συγκροτήσει για την

Γραφείο Τύπου

Δελτίο Τύπου

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Το πρόβλημα που δημιούργησε ο Ν. 4412/2016 όσον αφορά στην δημοπράτηση έργων από μικρούς Δήμους που δεν διαθέτουν τεχνική υπηρεσία αποτελούμενη από τουλάχιστον τρεις τεχνικούς υπαλλήλους συζητήθηκε σε

Γραφείο Τύπου

Πρόσκληση σε Δημοτικό Συμβούλιο

  Σας προσκαλούμε την  12η του μηνός Μαΐου του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 15:00 στο Δημοτικό Κατάστημα, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 για