Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Πάτμος,  21 Ιουλίου 2017

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                 Αριθμ.Πρωτ: 4296

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ    

Δ/νση : Χώρα Πάτμος 85500                                           ΠΡΟΣ:

Πληροφορίες: Ελένη Ελισσαίου

Τηλέφωνο: (22473) 60306                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Φάξ: (22473) 60319

Email:info@patmos.gov.gr

Τον κ. Δήμαρχο και

τα Μέλη του  Δημοτικού   Συμβουλίου Πάτμου

Ε ν τα ύ θ α

 

 

                           

 

    Σας προσκαλούμε την 27η   του μηνός Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 15:00 στο Δημοτικό Κατάστημα, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 για τη συζήτηση των κάτωθι  θεμάτων:

 

1.-Ενημέρωση Δημάρχου.

2.- Έγκριση τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) του Δήμου σε εφαρμογή του άρθρου 24 του ν. 4479/2017 (Α΄94) (θέμα από αναβολή)

3.- Λήψη απόφασης για υποβολή προτάσεων για τη χρηματοδότηση πράξεων και την πρόθεση υλοποίησης αυτών.

4.- Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης ένταξης έργου στο Επιχειρησιακός Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου.

5.- Λήψη απόφασης  επί  της διοργάνωσης των Διεθνών Ιστιοπλοϊκών Αγώνων Ανοικτής Θαλάσσης «Aegean Regatta 2017»

6.- Έγκριση παραχώρησης σχολικού χώρου.

7.-  Έγκριση διαγραφής μισθωμάτων

8.- Αποδοχή επιχορήγησης

9.- Αποδοχή δωρεάς

10.- Αίτηση Βάλλα Κων/νου περί χορήγησης βεβαίωσης

11 .- Έγκριση χορήγησης παράτασης μουσικών οργάνων

 

Ο Πρόεδρος

 

 

ΓΑΜΠΙΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

 

Δείτε και αυτό

Τουρισμός

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  Κοινοποιήθηκε από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής  στο Δήμο Πάτμου η υπ’ αριθμ. 2252.1-1/91803/17/22-12-2017 ανακοίνωση  δρομολόγησης του Ε/Γ-Ο/Γ-Τ/Χ «ΣΙ ΣΠΙΝΤ ΤΖΕΤ» Σημαίας Κύπρου  για το χρονικό διάστημα από

Δήμος Πάτμου

Σημαντική ανακοίνωση για μία Υποτροφία

      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                               

H Πάτμος

Κατάσταση Φορέων – Συλλόγων – Σωματείων Πάτμου

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ 1)Πολιτιστικός Σύλλογος Κάμπου (Η Ευαγγελίστρια) – Γαμπιεράκης Μάρκος 6977572233 2)Πολιτιστικός Σύλλογος Χώρας (Ο Όσιος Χριστόδουλος) – Πετρίδη Μαρία 2247032655 3) Σύλλογος Προστασίας και Προβολής Πάτμου – Χατζάκης Κώστας