Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Πάτμος,  26 Απριλίου  2018

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                 Αριθμ.Πρωτ: 2778

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ    

 

Δ/νση : Χώρα Πάτμος 85500                    ΠΡΟΣ: Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη του  Δημοτικού

Πληροφορίες: Ελένη Ελισσαίου                             Συμβουλίου Πάτμου

Τηλέφωνο: (22473) 60306                                         Ε ν τα ύ θ α                                                                                 Φάξ: (22473) 60319                                                                                                                                                          Email:info@patmos.gov.gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

  Σας προσκαλούμε την 30η του μηνός Απριλίου  του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 15:00 στο Δημοτικό Κατάστημα, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 για τη συζήτηση των κάτωθι  θεμάτων:

 1. Έγκριση τριμηνιαίας Έκθεσης εσόδων –εξόδων 1ου τριμήνου 2018
 2. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων εξόδων και τεχνικού προγράμματος τρέχοντος έτους
 3. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία: «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάτμου»
 4. Ψήφιση Κανονιστικής Απόφασης για την παράταση χρήσης μουσικών οργάνων σε Κ.Υ.Ε
 5. Λήψη απόφασης περί γνωμοδότησης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Κέντρο Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής στη θέση “ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ” του Δήμου Πάτμου
 6. Ορισμός Επιτροπής για έλεγχο προϋποθέσεων χορήγησης άδειας λειτουργίας καταστημάτων εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων ή ποδηλάτων
 7. Χωροθέτηση μνημείου Πάτμιων αγωνιστών
 8. Λήψη απόφασης επί αιτήματος διοργανωτών του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου
 9. Συμμετοχή του Δήμου Πάτμου σε Τουριστική Έκθεση και ορισμός εκπροσώπων
 10. Τροποποίηση πρότασης χρηματοδότησης της Πράξης με τίτλο: «Αποχέτευση ομβρίων Σκάλας Πάτμου»
 11. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Συντηρήσεις Δημοτικών Κτιρίων»
 12. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου Μνημείων στη Σκάλα»
 13. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών δικτύου Αποχέτευσης οικισμού Χώρας»
 14. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών
 15. Αποδοχή χρηματοδότησης έργου
 16. Έγκριση διαγραφής οφειλών
 17. Έγκριση παράθεσης δείπνου στους ιατρούς της ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
 18. Αίτηση της ΟΤΕ Α.Ε περί έγκρισης δικαιωμάτων διέλευσης
 19. Αίτηση Ίριδος Κωσταρά περί προσδιορισμού αφετηρίας για τουριστικό μικρό πούλμαν
 20. Αίτηση Στρέλτσοβ Βίκτωρα περί έκφρασης σύμφωνης γνώμης για την αναγκαιότητα ύπαρξης ξεναγού ρώσικης γλώσσας στην Πάτμο.
 21. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΑΜΠΙΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Δείτε και αυτό

Δημοσιεύματα

Δελτίο Τύπου – Για την μετακίνηση κατοίκων εκτός Πάτμου

Όπως όλοι γνωρίζετε,  ο Δήμος της Πάτμου με μοναδικό σκοπό τη διασφάλιση της υγείας των κατοίκων του, εφαρμόζει όλα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης για την αποφυγή εμφάνισης κρούσματος κορωνοϊού στο

H Πάτμος

Δελτίο Τύπου της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Πάτμου

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πάτμου αποτελούμενη από τους υπαλλήλους: Παλαιό Θεολόγο, Γιαμαίο Γεώργιο, Ελένη Αθανάσιο και Πούλο Εμμανουήλ κατασκευάζουν το δρόμο πρόσβασης στις Μονάδες Αφαλάτωσης.

Χρήσιμα

Βιολογικός Καθαρισμός Πάτμου

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες σε ένα ακόμη σημαντικό έργο που κατασκευάζεται στην Πάτμο αυτό του Βιολογικού Καθαρισμού. Έργο υποδομής προϋπολογισμού 2.871.000€ που θα συμβάλει τα μέγιστα όχι μόνο