Πρόσκληση για Δ.Σ.

 

 

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Πάτμος, 17  Ιουλίου  2018

   ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                 Αριθμ.Πρωτ: 4716    

     ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ                                                                                          

 

Δ/νση : Χώρα Πάτμος 85500                          ΠΡΟΣ: Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη του  Δημοτικού                      

Πληροφορίες: Ελένη Ελισσαίου                                   Συμβουλίου Πάτμου

Τηλέφωνο: (22473) 60306                                                                 

Φάξ: (22473) 60319                                                                  Ε ν τα ύ θ α

Email:info@patmos.gov.gr

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

  Σας προσκαλούμε την 23η του μηνός Ιουλίου  του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στο Δημοτικό Κατάστημα, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 για τη συζήτηση των κάτωθι  θεμάτων:

 

1.      Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Πειραιά & Νήσων (ΝΙΙΔ συνδεδεμένο με Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, τέως ΤΕΙ Πειραιά)

2.      Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού- Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

3.      Έγκριση μελέτης του έργου: «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στον Κάμπο Πάτμου.

4.    Λήψη απόφασης περί έκφρασης σύμφωνης γνώμης παραχώρησης δικαιώματος χρήσης αιγιαλού, παραλίας και πυθμένα για την εκτέλεση του έργου «Προμήθεια Μονάδα Αφαλάτωσης στη Νήσο Μαράθι»

5.      Λήψη απόφασης επί του ορισμού μελών της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής

6.      Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών

7.      Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή συμβολαιογραφικής πράξης παραχώρησης δουλείας διόδου.

8.      Λήψη απόφασης περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

9.      Έγκριση διαγραφής οφειλών.

10.  Αίτηση περί έγκρισης διαγραφής οφειλής.

11.  Αίτηση περί έκφρασης σύμφωνης γνώμης για την κατασκευή προστατευτικού τοιχίου 

12.  Έγκριση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

13.  Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου

                                                                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                                                         ΓΑΜΠΙΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Δείτε και αυτό

Γραφείο Τύπου

Ανακοίνωση για πρόσληψη ατόμων Υ.Ε. δίμηνης διάρκειας για πυροπροστασία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

Προσκλήσεις Δ.Σ. 2018

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτμος, 25 Μαΐου 2018 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθμ.Πρωτ: 3608 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Δ/νση : Χώρα Πάτμος 85500 ΠΡΟΣ: Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη του Δημοτικού Πληροφορίες: Ελένη Ελισσαίου Συμβουλίου

H Πάτμος

Αρχιτεκτονική Πάτμου

Η αρχιτεκτονική της Πάτμου καθορίστηκε ουσιαστικά από το Καστρομονάστηρο του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου. Το σύνολο των σπιτιών, που χτίστηκαν γύρω από την Μονή, σχηματίζει ένα δαιδαλώδη οικισμό που χάρη