Πρόσκληση για Δ.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Πάτμος,   4 Απριλίου  2018

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                 Αριθμ.Πρωτ: 2328

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ    

 

Δ/νση : Χώρα Πάτμος 85500                    ΠΡΟΣ: Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη του  Δημοτικού

Πληροφορίες: Ελένη Ελισσαίου                             Συμβουλίου Πάτμου

Τηλέφωνο: (22473) 60306                                       Ε ν τα ύ θ α                                                                                   Φάξ: (22473) 60319

Email:info@patmos.gov.gr

                                                                                      

    Σας προσκαλούμε την 11η του μηνός Απριλίου  του έτους 2018, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 15:00 στο Δημοτικό Κατάστημα, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 για τη συζήτηση των κάτωθι  θεμάτων:

 1. Ενημέρωση Δημάρχου
 2. Λήψη απόφασης για αποδοχή χρηματοδότησης της πρόσκλησης ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με τίτλο: «Επισκευή- συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις»
 3. Λήψη απόφασης για αποδοχή χρηματοδότησης της πρόσκλησης ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού»
 4. Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών και διάθεσης αυτής
 5. Έγκριση πληρωμής στη ΔΕΔΔΗΕ προκαταβολής κόστους του έργου υπογείωσης δικτύων Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας στο δρόμο Ε2 του οικισμού Σκάλας Πάτμου
 6. Έγκριση πληρωμής στη ΔΕΔΔΗΕ προκαταβολής κόστους του έργου υπογείωσης δικτύων Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας στο δρόμο Ε1 του οικισμού Σκάλας Πάτμου
 7. Αντικατάσταση μελών Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πάτμου
 8. Έγκριση διαγραφής οφειλών
 9. Έγκριση ή μη πρακτικού της Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών
 1. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής Υπηρεσιών
 1. Λήψη απόφασης επί της αίτησης παραίτησης του Προέδρου της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής
 2. Λήψη απόφασης επί αιτήματος της διοργανώτριας του Φεστιβάλ Γεύσης και Παράδοσης περί συνδιοργάνωσης του 9ου Φεστιβάλ Γεύσης και Παράδοσης Αιγαίου και 5ης Ποδηλατοδρομίας Πολιτισμού (Εβδομάδα Γαστρονομίας Πάτμου).
 3. Λήψη απόφασης επί αιτήματος των διοργανωτών του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου περί συνδιοργάνωσης του 8ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου
 4. Λήψη απόφασης επί του  2ου πρακτικού της Επιτροπής που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 176/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Πάτμιοι αγωνιστές)
 1. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία: «Πνευματικό Κέντρο Πάτμου»
 2. Λήψη απόφασης επί εγγράφου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδ/σου
 3. Ψήφιση Κανονιστικής Απόφασης
 4. Τροποποίηση πρότασης χρηματοδότησης της Πράξης με τίτλο: «Αναβάθμιση πεζόδρομων & βελτίωση προσβάσεων Χώρας και Σκάλας Πάτμου»
 5. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου`

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΑΜΠΙΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Δείτε και αυτό

H Πάτμος

Π.Ο.Ι.Α.Θ. 53ο Ράλλυ Αιγαίου

  Το πρόγραμμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΑ Το πρόγραμμα του 53ου Ράλλυ Αιγαίου είναι ως ακολούθως: Τετάρτη 13 Ιουλίου 2016 09:00-20:00            Επιθεώρηση σκαφών 15:00                        Λήξη ορίου εγγραφών Πέμπτη  14 Ιουλίου 2016 09:00-20:00              Επιθεώρηση σκαφών

Δήμος Πάτμου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ

Ενημερώνουμε τους κατοίκους μας, ότι την Τρίτη 28/2/2017 και ώρα 18.00 στο Πάτμιον Πνευματικό Κέντρο, θα γίνει ενημέρωση για την πορεία  και τις εξελίξεις που υπάρχουν σχετικά με την ανάρτηση