Πρόσκληση για Δημοτικό Συμβούλιο

Σας προσκαλούμε την 9η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 στο Δημοτικό Κατάστημα, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 για τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων:

1.- Έγκριση σύναψης Διαβαθμιδικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για το έργο: «Συντηρήσεις- Επισκευές σχολικών κτιρίων».

2.- Ακύρωση διαγωνισμού για την προμήθεια Συνδυασμένου Συστήματος Αφαλάτωσης και Φωτοβολταϊκού Συστήματος στη νήσο Μαράθι.

3.- Λήψη απόφασης περί ένταξης του Δήμου Πάτμου στο Πρόγραμμα της αστικής μη κερδοσκοπικής οργάνωσης «HOREgenesis».

4.- Έγκριση οικονομικών απολογισμών του Δήμου Πάτμου για τα έτη 2002-2003.

5.- Συγκρότηση Επιτροπής για την εξεύρεση χώρων στάθμευσης στους οικισμούς Σκάλας & Χώρας.

6.- Προεγκρίσεις ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

7.- Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πάτμου σε τουριστικές Εκθέσεις και ορισμός εκπροσώπων.

8.- Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση Πλατειών και Οδών Χώρας- Σκάλας- Κάμπου».

9.- Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής των Έργων: α) «Κατασκευή Χ.Υ.Τ.Α Ν.Πάτμου» και β)Αντιστήριξη Εδάφους Δημοτικής Έκτασης στην περιοχή Χώρα της Πάτμου»

 

Ο Πρόεδρος

ΓΑΜΠΙΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Δείτε και αυτό

Γραφείο Τύπου
Χρήσιμα

Σύνδεσμοι

Πληροφορίες για την Πάτμο:     Links Ηλεκτρονικών Εφημερίδων: Links Ακτοπλοϊκών εταιριών

Γραφείο Τύπου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εν όψει της Παγκόσμιας ημέρα για την Ψυχική Υγεία σας προσκαλούμε στη συζήτηση «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΟΣΟΥ»,  που θα διεξαχθεί το Σάββατο 03-10-2015 και ώρα 6 το απόγευμαστο ξενοδοχείο