ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΠPOΣKAΛOYME TOYΣ KATOIKOYΣ KAI TOYΣ EKΠPOΣΩΠOYΣ TΩN ΦOPEΩN TOY NHΣIOY MAΣ ΣTHN EIΔIKH ΣYNEΔPIAΣH TOY ΔHMOTIKOY ΣYMBOYΛIOY ΓIA TO ΔHMOΣIO AΠOΛOΓIΣMO TΩN ΠEΠPAΓMENΩN THΣ ΔHMOTIKHΣ APXHΣ ΠATMOY THΣ ΔIETIAΣ 2015-2016, ΠOY ΘA ΔIEΞAXΘEI ANA OIKIΣMO, ΩΣ ΠAPAKATΩ:

OIKIΣMOΣ KAMΠOY: THN 5H ΦEBPOYAPIOY 2017 KAI ΩPA 10.30    ΣTHN ENOPIAKH AIΘOYΣA KAMΠOY.

OIKIΣMOΣ XΩPAΣ: THN 5H ΦEBPOYAPIOY 2017 KAI ΩPA 16.00 ΣTO ΔHMOTIKO ΣXOΛEIO XΩPAΣ.

OIKIΣMOΣ ΣKAΛAΣ: THN 12H ΦEBPOYAPIOY 2017 KAI ΩPA 16.00 ΣTO ΠNEYMATIKO KENTPO ΠATMOY.

H ΠAPOYΣIA ΣAΣ KPINETAI AΠAPAITHTH .

O ΔHMAPXOΣ

ΣTOIKOΣ ΓPHΓOPHΣ