Ξενοδοχεία

Ξενοδοχεία

Περιοχή: ΣΚΑΛΑ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΣΤΕΡΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 ADONIS HOTEL 2* 22470 31103 22470 34030 info@adonishotel.info
www.adonishotel.info
 ASTERI HOTEL  2* 22470  32465 22470 31347 pasca@otenet.gr
www.asteripatmos.gr
 AUSTRALIS HOTEL 1* 22470 31576 22470 32284  australishotel@yahoo.gr
www.patmosaustralis.gr
 BLUE BAY HOTEL 2* 22470 31165 22470 32303 info@bluebaypatmos.gr
www.bluebaypatmos.gr
 BYZANCE HOTEL (I) 2*  22470 31052 22470 31663 byzance@hotmail.gr
www.byzancehotel.gr
 BYZANCE HOTEL (IΙ) 2*  22470 31052  22470 31663 byzance@hotmail.gr
www.byzancehotel.gr
CAPTAIN’S HOUSE HOTEL 2*  22470 31793 22470 34077 captainshotel@yahoo.gr
www.captains-house.gr
 CASTELLI HOTEL  2* 22470 31361 22470 31656 casteli@otenet.gr
www.casteli.gr
 CASTRO HOTEL 1*  22470 31554  22470 31554 captainshotel@yahoo.gr
www.captains-house.gr
 CHRIS HOTEL 2* 22470 31403 22470 32877 info@patmoschrishotel.com
www.patmoschrishotel.gr
 DELFINI HOTEL 2* 22470 32060 22470 32061 info@delfinihotelpatmos.com
www.delfini-patmos.gr
 EFFIE HOTEL 2* 22470 32500 22470 32700 effiehtl@otenet.gr
www.effihotel.gr
GALINI HOTEL 2* 22470 31740 22470 31705 georgeleou@hotmail.com
www.galinihotel.gr
 HELLINIS  2*  22470 31275  22740 31846 hotelhellinispatmos@yahoo.gr
www.hotelhellinispatmos.gr
 IPPOKAMPOS HOTEL  2* 6940994813 info@ippokamposhotel.com

www.ippokamposhotel.com

PORTO MERICA HOTEL 2* 22470 32078  22470 33013 info@portomerika.gr
www.portomerika.gr
 PORTO SCOUTARI HOTEL 3* 22470 33124 22470 33175 info@portoscoutari.com
www.portoscoutari.com
 PLAZA HOTEL 2* 22470 31217  22470 32180 info@plazahotelpatmos.com
www.hotelplazapatmos.com
RODON HOTEL 2* 22470 31371  22740 32471 rodonhotel@yahoo.gr
www.rodonhotelpatmos.gr
 ROMEOS HOTEL 3* 22470 31962 22470 31070 romaiou@otenet.gr
www.hotelromeos.com
 SKALA HOTEL 3* 22470 31343 22470 31747 info@skalahotel.gr
www.skalahotel.gr
 VILLA ZACHARO HOTEL 2* 22470 31529 22470 29344 zacharo@otenet.gr
www.villa-zacharo.gr

 

Περιοχή: ΓΡΟΙΚΟΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΣΤΕΡΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ALEXANDROS HOTEL 2* 22470 31790/
31820
22470 31532 alexandroshotel@hotmail.com
www.alexandroshotel.com
APOLAFSIS HOTEL 2* 22470 32104/
31961
22470 32094 studiosapolafsis@yahoo.gr
www.hotelpatmosapolafsis.gr
GOLDEN SUN HOTEL 3* 22470 32318 22470 34019 info@hotel-golden-sun.com
www.hotel-golden-sun.com
GRIKOS HOTEL 2* 22470 31167 22470 31783 grikos@otenet.gr
www.grikos.com
 JOANNA APPARTMENTS 2* 22470 31031  22470 32031 joannapatmos@gmail.com
www.hoteljoanna.com
 NIKOS HOTEL 2* 22470 32432  22470 31974 pzervas84@hol.gr
 PATMOS AKTIS HOTEL 5*  22470 32800 22470 35030 info@patmosaktis.gr
www.patmosaktis.gr
PETRA APPARTMENTS 2* 22470 31035 22470 32567 info@petrahotel-patmos.com
www.petrahotel-patmos.com
 PICCO BELLO HOTEL 2* 22470 33072  22470 33072 georginamav@yahoo.gr
http://picobellopatmos.webs.com/
SILVER BEACH HOTEL 2* 22470 32800 22470 35030 info@patmosaktis.gr
www.patmosaktis.gr

 

Περιοχή: ΚΑΜΠΟΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΣΤΕΡΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
PATMOS PARADISE HOTEL 3* 22470 32624 22470 32740 info@patmosparadise.com
www.patmosparadise.com

 

Περιοχή: ΧΩΡΑ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΣΤΕΡΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
KAMARAKIA Α’ CLASS 22470 29374 zacharo@otenet.gr