Κατασκευή Γηπέδου 5Χ5 στον Κάμπο Πάτμου

Προκηρύχτηκε από τον Δήμο Πάτμου ο διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου που θα εκτελέσει τo έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΟΝ ΚΑΜΠΟ ΠΑΤΜΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 132.432,00€, με ΦΠΑ 24%.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ με αριθμό 77404.

Αναλυτικά οι πληροφορίες περιέχονται στα συνημμένα αρχεία.

Αρχεία προς λήψη : Περίληψη Διακήρυξης Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 Κάμπου_signed ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑΜ
ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 5×5 ΚΑΜΠΟΥ.1_signed ΑΔΑΜ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΚΑΜΠΟΥ_signed

Δείτε και αυτό

Διακηρύξεις

Επαναληπτική Περίληψη Διακύρηξη Δημοπρασίας Ακινήτου στην Δημοτική Αγορά Σκάλας

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ στην Δημοτική Αγορά Σκάλας Ο Δήμαρχος Πάτμου διακηρύττει ότι την 11η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2016, ημέρα Τρίτη θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα Χώρας

Διακηρύξεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΡΙΜΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΊΣΘΩΣΗ ΕΚΤΆΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΡΙΜΑ Ο Δήμαρχος Πάτμου διακηρύττει την διεξαγωγή προφορικών πλειοδοτικών φανερών δημοπρασιών, σύμφωνα με την αριθμ. 212/2016 ΑΔΣ στο Δημοτικό κατάστημα Χώρας ενώπιον της Επιτροπής (που

Διακηρύξεις

Προμήθεια Υδραυλικών Ειδών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμαρχος Πάτμου, διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για την