ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Για τη μίσθωση αποθήκης στο ισόγειο του παλιού Γυμνάσιου Σκάλας.

Ο Δήμαρχος Πάτμου διακηρύττει ότι την 11η του μηνός Ιουλίου του έτους 2016, ημέρα Δευτέρα θα διεξαχθεί στο
Δημοτικό κατάστημα Χώρας φανερός επαναληπτικός προφορικός πλειοδοτικός διαγωνισμός ενώπιον της Επιτροπής
(που έχει ορισθεί με την αρίθμ. 5/2016 απόφαση του ΔΣ) για την μίσθωση αποθήκης μικτής επιφάνειας 33,60 στο
ισόγειο του παλιού Γυμνάσιου Πάτμου εντός οικοπέδου με ΚΑΕΚ 1006003030007 ιδιοκτησίας Δήμου Πάτμου (όπως
αυτό αποτυπώνεται στη συνημμένη κάτοψη) ως αποθήκη και όπως ορίζεται στην υπ’ αριθμ. 90/2016 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Πάτμου και στην αριθμ.49/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής..
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί από ώρα 13.30 μεσημβρινή έως 14.00 μεσημβρινή στο Δημοτικό Κατάστημα Χώρας
με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς το ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ (150,00 €) μηνιαίως.

Λήψη αρχείου pdf :  Apothiki palio Gymnasio

Attachments

Δείτε και αυτό

Διακηρύξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υπηρεσία απομαγνητοφώνησης Πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο Δήμαρχος Πάτμου, καλεί τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες, που έχουν τις προϋποθέσεις, όπως υποβάλλουν προσφορά για την ανάληψη υπηρεσίας

Διακηρύξεις

Διακήρυξη Διαγωνισμού για τις εργασίες καθαριότητας εξωτερικών χώρων και ανακύκλωσης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας «Εργασίες καθαριότητας εξωτερικών χώρων και ανακύκλωσης Δήμου Πάτμου για ένα έτος »και προϋπολογισμό 213.709,13 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α

H Πάτμος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της προμήθειας πινακίδων (σήμανσης και πληροφοριών).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτµος, 27 Φεβρουαρίου 2019 ΝΟΜΟΣ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αρ. Πρωτ.: 1159 ∆ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ∆/νση: Χώρα Τ.Κ: 855 00 ΠΑΤΜΟΣ Πληρ.: Αναστασία Γρύλλη Τηλέφ: 2247-3-60313 FAX: 2247-3-60312 Email: Εmail: grillian95@gmail.com. Θέµα: