Διανομή τροφίμων σε απόρους

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                      Πάτμος  31 Οκτωβρίου 2016
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ                                                  Αριθμ Πρωτ: 6415

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους κατοίκους μας, ότι ο Δήμος Πάτμου στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής και στήριξης στους κατοίκους και δημότες του θα διανείμει κατά τις εορτές των Χριστουγέννων τρόφιμα σε άπορες οικογένειες.

Για το σκοπό αυτό παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να προσκομίσουν  μέχρι 18 Νοεμβρίου 2016 στο Κ.Ε.Π ή στο Δήμο , τα παρακάτω δικαιολογητικά, προς έκδοση των πιστοποιητικών οικονομικής αδυναμίας από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Καλυμνίων :

  1. Αίτηση (Διανέμεται από την υπηρεσία μας).
  2. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
  3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης (από το Δήμο Πάτμου).
  4. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας(από το Δήμο Πάτμου).
  5. Εκκαθαριστικό φορολογικής δήλωσης τελευταίου έτους.
  6. Ιατρική βεβαίωση για την πιστοποίηση προβλήματος υγείας, αν υπάρχει.
  7. Φωτοτυπία του βιβλιαρίου υγείας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

  • Χωρίς πιστοποιητικό οικονομικής αδυναμίας ο Δήμος δεν μπορεί να χορηγήσει κανένα βοήθημα.
  • Η ημερομηνία 18/11/2016 είναι αποκλειστική και μετά το πέρας αυτής ο Δήμος δεν θα δέχεται δικαιολογητικά.

 

Ο Δήμαρχος

Στόικος Γρηγόρης

Δείτε και αυτό

Γραφείο Τύπου

Ορισμός Αντιδημάρχων

Απόφαση Αριθμ. 44 Ο Δήμαρχος Πάτμου Έχοντας υπόψη: 1. Tο άρθρο 59 του Ν.3852/10, αναφορικά με τον ορισμό Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου. 2. Tο άρθρο 58 του Ν.

H Πάτμος

Νήσος Πάτμος

«Τήν παραμονή, λίγο μετά τά μεσάνυχτα, “ἐγενόμην ἐν τή νήσω τή καλούμενη Πάτμω”. Καθώς ἔπαιρνε νά χαράξει ἤμουν πάνω στή Χώρα. Ἡ θάλασσα, ἀκίνητη σάν τό μέταλλο, ἔδενε τά τριγυρινά

H Πάτμος

Coesima

Όλες τους πόλεις με μακρόχρονη ιστορία, υποδέχονται συνολικά 20 εκατομμύρια επισκέπτες τον χρόνο και συνεργάζονται μεταξύ τους, ώστε να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των επισκεπτών τους, να καθορίσουν τους τρόπους διευκόλυνσης