Διακήρυξη Δημοπρασίας Ακινήτου

Ο Δήμαρχος Πάτμου διακηρύττει ότι την 17 του μηνός Αυγούστου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Χώρας φανερός προφορικός πλειοδοτικός διαγωνισμός ενώπιον της Επιτροπής (που έχει ορισθεί με την αριθμ 4/2018 απόφαση του ΔΣ ) για την μίσθωση ακινήτου  κείμενο στον οικισμό Χώρας δίπλα στο σταθμό αυτοκινήτων με ΚΑΕΚ 100600315003 συνολικού εμβαδού 507,80 τ.μ ιδιοκτησίας Δήμου Πάτμου όπως αυτό αποτυπώνεται στο συνημμένο σχεδιάγραμμα και περιλαμβάνει ισόγειο κτίριο καταστήματος επιφάνειας 83 τ.μ , αυλειο χώρο επιφάνειας 95 τ.μ για χρήση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  μαζικής εστίασης με λειτουργία τουλάχιστον δέκα μηνών κατ έτος .

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί από ώρα 12:30 μεσημβρινή έως 13:00 μεσημβρινή στο Δημοτικό Κατάστημα Χώρας, με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς το ποσό των οχτακοσίων ευρώ (800 € ) μηνιαίως. 

Λήψη Διακήρυξης  (pdf) : Διακήρυξη Δημοπρασίας ΓΑΛΑΞΙΑ 2018

Δείτε και αυτό

Γραφείο Τύπου

Ανακοίνωση για πρόσληψη καθαριστριών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 2018-2019 & 2019-2020 Attachments ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 2018-2019 & 2019-2020 (166 kB)

Προκηρύξεις

Ανακοίνωση για προσλήψεις στον Δήμο Πάτμου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτμος 20 Ιουνίου 2018 NΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Aριθ.πρωτ: 4126 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Γνωρίζουμε στους κατοίκους μας, ότι οι ενδιαφερόμενοι για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου

Διακηρύξεις

Προμήθεια και τοποθέτηση αιθουσών διδασκαλίας στο δημοτικό σχολείο Σκάλας Πάτμου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμαρχος Πάτμου, διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για την