ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο δήμαρχος Πάτμου κ. Γρηγόρης Στόικος κατά την επίσκεψη εργασίας
που πραγματοποίησε στην Αθήνα την Πέμπτη 25 και την Παρασκευή 26
Μαΐου 2017 είχε μεταξύ άλλων συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο της
Κυβέρνησης κ. Γιάννη Δραγασάκη.
Αντικείμενο της συνάντησης υπήρξε το αίτημα για εξαίρεση των μικρών
νησιωτικών Δήμων από τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4412/2016,
οι οποίες έχουν οδηγήσει σε αδυναμία δημοπράτησης τεχνικών έργων
όσες αναθέτουσες αρχές δεν διαθέτουν τουλάχιστον τρεις μηχανικούς.
Συγκεκριμένα, ο Δήμαρχος ενημέρωσε τον Αντιπρόεδρο ότι, παρά τις
καλές προθέσεις του Περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου κ. Γιώργου
Χατζημάρκου, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αδυνατεί να βοηθήσει τους
μικρούς νησιωτικούς Δήμους και στο στάδιο της δημοπράτησης των
τεχνικών έργων της αρμοδιότητάς τους, λόγω της υποστελέχωσης των
τεχνικών υπηρεσιών της.
Έτσι, ο Δήμαρχος Πάτμου, προκειμένου να δοθεί λύση στο υπάρχον
αδιέξοδο, πρότεινε στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης:
1. Να στελεχωθούν με προσωπικό οι Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων
Κυκλάδων και Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
2. Να δοθεί η δυνατότητα στους μικρούς νησιωτικούς Δήμους να
διεξάγουν με το υπάρχον προσωπικό τους τις διαγωνιστικές
διαδικασίες για έργα προϋπολογισμού έως 500.000€.
3. Να προβλεφθεί για τους μικρούς νησιωτικούς Δήμους η
δυνατότητα σύναψης Προγραμματικών Συμβάσεων και με
μεγαλύτερους Δήμους που διαθέτουν στελεχωμένες τεχνικές
υπηρεσίες

Δείτε και αυτό

Δημοσιεύματα

Ενδιαφέρουσα Ανακοίνωση

    Οι Κινητές Ιατρικές Μονάδες θα βρίσκονται στην Πάτμο Πέμπτη 15 έως και Κυριακή 18 Νοεμβρίου στο πλαίσιο εφαρμογής του Εθνικού Προγράμματος: Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας δωρεά από το Ίδρυμα

Τουρισμός

53o Ράλλυ Αιγαίου 2016

Το 2016, το « Ράλλυ Αιγαίου », η διοργάνωση του Π.Ο.Ι.Α.Θ. θα συμπληρώσει τα 53 χρόνια ζωής. Πενήντα τρία χρόνια προκλήσεων και ναυτοσύνης σε μία από τις δυσκολότερες θάλασσες της