ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Σ.Ο.Χ.ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΠΑΤΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΠΑΤΜΟΥ

Γνωρίζουμε στους κατοίκους μας, ότι οι ενδιαφερόμενοι για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ήτοι: α) Ένας (1) υδραυλικός και β)Επτά (7) εργάτες στην υπηρεσία Ύδρευσης Αποχέτευσης, σύμφωνα με την αριθμ. ΣΟΧ1/2017/3142/9-6-2016 ανακοίνωσή μας, μπορούν να καταθέτουν τα δικαιολογητικά τους από Σάββατο 15 Ιουλίου 2017 μέχρι και τη Δευτέρα 24 Ιουλίου 2017, στο Γραφείο του Δήμου μας και στην κ. Γιάνναρου Ζαφειρία, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 22473 60324.