ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΜΠΙΝΓΚ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

Ταχ.Δ/νση: Χώρα Πάτμου
Ταχ. Κώδ.: 855 00
Τηλ.:22473 – 60305
Fax : 22473 -60319
EMAIL: info@patmos.gov.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΜΠΙΝΓΚ

Ο Δήμος Πάτμου ως διαχειριστής του Κληροδοτήματος Στέφανου Θεολόγου Γρύλλη ανακοινώνει ότι από 22 Φεβρουαρίου 2016 έως και 12 Μαρτίου 2016 θα δέχεται κλειστές προσφορές, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην με αριθμό απόφαση 5/5.2.2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάτμου, για τη μίσθωση εξαετούς διάρκειας ακινήτου το οποίο αποτελείται από ένα ισόγειο κτίριο εισόδου επιφανείας 123,20 τ.μ., ισόγειο κτίριο μαγειρείου – κυλικείου και εστιατορίου χώρος επιφανείας 113,05 τ.μ., δύο ισόγεια κτίρια χώρων υγιεινής (WC, λουτρά, νιπτήρες), συνολικής επιφάνειας 64,00 τ.μ., δεξαμενή νερού και βοηθητικός χώρος επιφανείας 50 τ.μ. Οι παραπάνω χώροι βρίσκονται εντός συνολικής έκτασης οικοπέδου 10.4347 τ.μ. στη θέση «Μελόϊ» Πάτμου.
Η χρήση του ακινήτου ορίζεται ως τουριστική επιχείρηση (camping) με δυνατότητα λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος – εστιατόριο, μπαρ κλπ.
Ως ελάχιστος όρος της προσφοράς ορίζεται το ποσό των 1.500,00 € μηνιαίως.
Οι κλειστές προσφορές θα γίνονται δεκτές στη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάτμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Τους όρους της σχετικής διακήρυξης, καθώς και περισσότερες λεπτομέρειες, μπορούν να πληροφορηθούν οι ενδιαφερόμενοι από την υπάλληλο του Δήμου Πάτμου κ. Λιάπη Καλλιόπη στο τηλέφωνο 22473-60305 και fax: 22473-60319 ή στο e-mail: info@patmos.gov.gr

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

ΣΤΟΙΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

 

005-Κατάρτιση όρων δημοπράτησης δημοτικού ΚΑΜΠΙΝΓΚ

Δείτε και αυτό

Διακηρύξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για τις Υπηρεσίες καθαριότητας κτιρίων που διαχειρίζεται το Πνευματικό Κέντρο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για τις Υπηρεσίες καθαριότητας κτιρίων που διαχειρίζεται το Πνευματικό Κέντρο (CPV: 90911200-8)   Η Πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου καλεί κάθε ενδιαφερόμενο

Διακηρύξεις

Διακήρυξη Δημοπρασίας Μίσθωσης Καταστήματος Εμβ 13,15 τ.μ στην Δημοτική Αγορά Χώρας

Ο Δήμαρχος Πάτμου διακηρύττει ότι την 14 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2017, ημέρα Τετάρτη θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα Χώρας φανερός προφορικός πλειοδοτικός διαγωνισμός ενώπιον της Επιτροπής (που

Γραφείο Τύπου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της προμήθειας πινακίδων (σήμανσης και πληροφοριών).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτµος, 27 Φεβρουαρίου 2019 ΝΟΜΟΣ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αρ. Πρωτ.: 1159 ∆ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ∆/νση: Χώρα Τ.Κ: 855 00 ΠΑΤΜΟΣ Πληρ.: Αναστασία Γρύλλη Τηλέφ: 2247-3-60313 FAX: 2247-3-60312 Email: Εmail: grillian95@gmail.com. Θέµα: