ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΜΠΙΝΓΚ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

Ταχ.Δ/νση: Χώρα Πάτμου
Ταχ. Κώδ.: 855 00
Τηλ.:22473 – 60305
Fax : 22473 -60319
EMAIL: info@patmos.gov.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΜΠΙΝΓΚ

Ο Δήμος Πάτμου ως διαχειριστής του Κληροδοτήματος Στέφανου Θεολόγου Γρύλλη ανακοινώνει ότι από 22 Φεβρουαρίου 2016 έως και 12 Μαρτίου 2016 θα δέχεται κλειστές προσφορές, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην με αριθμό απόφαση 5/5.2.2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάτμου, για τη μίσθωση εξαετούς διάρκειας ακινήτου το οποίο αποτελείται από ένα ισόγειο κτίριο εισόδου επιφανείας 123,20 τ.μ., ισόγειο κτίριο μαγειρείου – κυλικείου και εστιατορίου χώρος επιφανείας 113,05 τ.μ., δύο ισόγεια κτίρια χώρων υγιεινής (WC, λουτρά, νιπτήρες), συνολικής επιφάνειας 64,00 τ.μ., δεξαμενή νερού και βοηθητικός χώρος επιφανείας 50 τ.μ. Οι παραπάνω χώροι βρίσκονται εντός συνολικής έκτασης οικοπέδου 10.4347 τ.μ. στη θέση «Μελόϊ» Πάτμου.
Η χρήση του ακινήτου ορίζεται ως τουριστική επιχείρηση (camping) με δυνατότητα λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος – εστιατόριο, μπαρ κλπ.
Ως ελάχιστος όρος της προσφοράς ορίζεται το ποσό των 1.500,00 € μηνιαίως.
Οι κλειστές προσφορές θα γίνονται δεκτές στη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάτμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Τους όρους της σχετικής διακήρυξης, καθώς και περισσότερες λεπτομέρειες, μπορούν να πληροφορηθούν οι ενδιαφερόμενοι από την υπάλληλο του Δήμου Πάτμου κ. Λιάπη Καλλιόπη στο τηλέφωνο 22473-60305 και fax: 22473-60319 ή στο e-mail: info@patmos.gov.gr

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

ΣΤΟΙΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

 

005-Κατάρτιση όρων δημοπράτησης δημοτικού ΚΑΜΠΙΝΓΚ

Δείτε και αυτό

Διακηρύξεις

Διακήρυξη Δημοπρασίας ακινήτου στην Χώρα Πάτμου (Γαλαξίας)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Στον οικισμό Χώρας Ο Δήμαρχος Πάτμου διακηρύττει ότι την 29η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2016, ημέρα Δευτέρα θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα Χώρας φανερός προφορικός

Δήμος Πάτμου

Δελτίο Τύπου Ταξίδι Δημάρχου Πάτμου στη Ρόδο

Ο Δήμαρχος Πάτμου κ. Γρηγόρης Στόικος κατά την παραμονή του στη Ρόδο είχε την ευκαιρία να συναντηθεί: Στα γραφεία της ΑΝ.ΔΩ. με υπηρεσιακούς παράγοντες με αντικείμενο τη συζήτηση και ενημέρωση

Διακηρύξεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΠΑΤΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

Οι δημότες και κάτοικοι που ενδιαφέρονται να καταθέσουν δικαιολογητικά για την ένταξή τους στο Κοινωνικό Παντοπωλείο (Ρόδου) παρακαλούνται να απευθύνονται στο Τουριστικό Γραφείο του Δήμου Πάτμου, στην κα Βάλλα Ιωσηφίνα