Ανακοίνωση – Ηλεκτρονική Εφαρμογή δήλωσης- διόρθωσης τετραγωνικών μέτρων ακινήτων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΗΛΩΣΗΣ- ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α’ ΒΑΘΜΟΥ

 

 

Μετά από υπόδειξη του Τμήματος Εσόδων της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών του Υπουργείου Εσωτερικών, σας γνωστοποιούμε ότι από Πέμπτη 27-2-2020 έχει τεθεί σε λειτουργία ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή αρχικής ή διορθωτικής δήλωσης της επιφάνειας των ακινήτων προς τους ΟΤΑ α’ βαθμού.

Oι πολίτες μέσω της εφαρμογής https://tetragonika.govapp.gr έχουν τη δυνατότητα, σε περίπτωση που έχουν εντοπίσει αποκλίσεις που αφορούν την επιφάνεια των ακινήτων τους και προκύπτουν αφενός από τα στοιχεία της εφαρμογής περιουσιολογίου (Ε9) και αφετέρου εκείνων που διαθέτει ο ΔΕΔΔΗΕ, να δηλώσουν τα πραγματικά στοιχεία επιφάνειας των ακινήτων τους έως την 31-3-2020, χωρίς την επιβολή των αναλογούντων αναδρομικών τελών, φόρων, και προστίμων.

Παρακαλούνται οι δημότες, να επισκεφθούν εντός της ως άνω προθεσμίας την ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση για να δηλώσουν τα πραγματικά στοιχεία επιφάνειας των ακινήτων τους.

Ο Δήμαρχος

Ελευθέριος Πέντες

 

 

Δείτε και αυτό

Γραφείο Τύπου

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Πάτμος, 5  Νοεμβρίου  2018 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                 Αριθμ.Πρωτ: 7156 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ     Δ/νση : Χώρα Πάτμος 85500                    ΠΡΟΣ: Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη του  Δημοτικού Πληροφορίες: Ελένη Ελισσαίου        

H Πάτμος

Δελτίο Τύπου

Δελτίο Τύπου Με γοργούς ρυθμούς συνεχίζει η ανάδοχος εταιρεία 3Κ Τεχνική την εκτέλεση του έργου ‘’ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΚΑΛΑΣ ΠΑΤΜΟΥ’’. Ήδη ξεκίνησε η εκσκαφή και στο μέτωπο από την  Αγία

Διακηρύξεις

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμαρχος Πάτμου, διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για την