Ανακοίνωση για τη δορυφορική πρόσβαση απομακρυσμένων περιοχών

.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                      Πάτμος  6 Ιουλίου 2017
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ                                                  Αριθμ Πρωτ: Δ.Υ

 

                                                ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι στο πλαίσιο της επιχορηγούμενης  δορυφορικής πρόσβασης των μόνιμων κατοίκων των απομακρυσμένων περιοχών της χώρας  στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης  (ΦΕΚ 1203/Β΄/ 5-4-2017 ) καλούνται οι ενδιαφερόμενοι μόνιμοι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών του Δήμου μας :

  • Χώρα (αφορά τους μόνιμους κατοίκους που δεν εξυπηρετούνται από τη DIGEΑ)
  • Γροίκος
  • Σάψιλα
  • Κάτω Κάμπος
  • Χριστός
  • Λεύκες
  • Αγριολίβαδο
  • Αρκιοί
  • Μαράθι

 

να προσέλθουν στο ΚΕΠ  του Δήμου προκειμένου να πιστοποιηθούν από το Δήμο Πάτμου ότι είναι μόνιμοι κάτοικοι του οικισμού κατοικίας τους.

Η αίτηση- υπεύθυνη δήλωση θα συνοδεύεται από: 1) αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ,  2)αντίγραφο εκκαθαριστικού φορολογικής δήλωσης και 3)Φωτοτυπία δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

 

Ο Δήμαρχος

Στόικος Γρηγόρης