Έκτακτη Συνεδρίαση του Δ.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτμος, 7 Ιουλίου 2017
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθμ. Πρωτ: 3939
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

Δ/νση : Χώρα Πάτμος 85500    ΠΡΟΣ: Τον κ. Δήμαρχο και                                                                τα Μέλη του Δημοτικού
Πληροφορίες: Ελένη Ελισσαίου   Συμβουλίου Πάτμου
Τηλέφωνο:(22473) 60306                 Ε ν τα ύ θ α
Φάξ: (22473) 60319
Email:info@patmos.gov.gr

Σας προσκαλούμε την 10η τρέχοντος μηνός Ιουλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 στο Δημοτικό Κατάστημα, σε έκτακτη συνεδρίαση, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για την συζήτηση των κάτωθι θεμάτων :

1.-Εγκριση έκτακτης συνεδρίασης

2.-Έγκριση τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) του Δήμου σε εφαρμογή του άρθρου 24 του ν. 4479/2017 (Α΄94)
(Το θέμα είναι κατεπείγον διότι υπάρχει προθεσμία στη διαδικασία τροποποίησης του Ο.Ε.Υ σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 19/οικ.22159/30-6-2017 εγκύκλιο του Υπουργείο Εσωτερικών)

3.- Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 114/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
(Το θέμα είναι κατεπείγον διότι είναι αναγκαία η τροποποίηση της υπ’ αριθμ .114/2017 Α.Δ.Σ ως προς το φορέα συνδιοργάνωσης του Φεστιβάλ Κινηματογράφου το οποίο θα διεξαχθεί στις 25-30 Ιουλίου 2017)

4.- Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής Υπηρεσιών.
(Το θέμα είναι κατεπείγον διότι ο πρέπει να εγκριθούν τα πρωτόκολλα παραλαβής υπηρεσιών για να προχωρήσει η οικονομική υπηρεσία στην εξόφληση των παρεχόμενων υπηρεσιών. )

5.- Αίτηση Μιχελλή Χριστοδούλου για χορήγηση βεβαίωσης
(Το θέμα είναι κατεπείγον διότι πρέπει άμεσα ο αιτών να προμηθευτεί υδροφόρο όχημα το οποίο θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των περιοχών του νησιού μας που ο Δήμος δεν μπορεί να παρέχει νερό)

6.- Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία : Πνευματικό Κέντρο Πάτμου»
(Το θέμα είναι κατεπείγον διότι χρήζει αναμόρφωσης ο προϋπολογισμός του Ν.Π για να μπορέσει να προχωρήσει η διαδικασία διοργάνωσης των ετήσιων πολιτιστικών εκδηλώσεων του καλοκαιριού.

Ο Πρόεδρος

Γαμπιέρης Αντώνης