Έκτακτη Συνεδρίαση του Δ.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτμος, 18 Δεκεμβρίου 2017
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθμ. Πρωτ: 7944
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

Δ/νση : Χώρα Πάτμος 85500                                                                   ΠΡΟΣ: Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη του Δημοτικού
Πληροφορίες: Ελένη Ελισσαίου                                                                            Συμβουλίου Πάτμου
Τηλέφωνο:(22473) 60306 Ε ν τα ύ θ α
Φάξ: (22473) 60319
Email:info@patmos.gov.gr

Σας προσκαλούμε σήμερα την 18η τρέχοντος μηνός Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00 στο Δημοτικό Κατάστημα, σε έκτακτη συνεδρίαση, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για την συζήτηση των κάτωθι θεμάτων :

1.-Έγκριση έκτακτης συνεδρίασης

2.- Έκδοση ψηφίσματος για την κατάργηση των μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α που ισχύει στα
νησιά του Αιγαίου .
(Το θέμα είναι κατεπείγον διότι το η κατάργηση των μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α στα νησιά του Αιγαίου θα ισχύσει από 1/1/2018 και πρέπει άμεσα το Δ.Σ να προβεί σε έκδοση σχετικού ψηφίσματος)

Ο Πρόεδρος
Γαμπιέρης Αντώνης

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη του Τμήματος
των Διοικητικών Υπηρεσιών
Ελισσαίου Ελένη

Δείτε και αυτό

Διαβουλεύσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ

Ενημερώνουμε τους κατοίκους μας, ότι την Τρίτη 28/2/2017 και ώρα 18.00 στο Πάτμιον Πνευματικό Κέντρο, θα γίνει ενημέρωση για την πορεία  και τις εξελίξεις που υπάρχουν σχετικά με την ανάρτηση

Γραφείο Τύπου
Δήμος Πάτμου

Ανακοινώσεις για Δημοτικά Συμβούλια

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Πάτμος,   Δεκεμβρίου  2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                 Αριθμ.Πρωτ: 7485 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ           Δ/νση : Χώρα Πάτμος 85500                    ΠΡΟΣ: Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη του  Δημοτικού Πληροφορίες:Ελισσαίου Ελένη