Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

    

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Πάτμος, 8 Μαΐου 2018

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                 Αριθμ.Πρωτ: 3073

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ    

 

 

 

Δ/νση : Χώρα Πάτμος 85500                    ΠΡΟΣ: Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη του  Δημοτικού

Πληροφορίες: Ελένη Ελισσαίου                                     Συμβουλίου Πάτμου

Τηλέφωνο:(22473) 60306                                                    Ε ν τα ύ θ α

Φάξ: (22473) 60319

Email:info@patmos.gov.gr

 

 

 

 

  Σας προσκαλούμε την 9η  τρέχοντος μηνός Μαΐου του έτους  2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 στο Δημοτικό Κατάστημα, σε έκτακτη συνεδρίαση, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για την συζήτηση των  κάτωθι  θεμάτων :

1.-  Έγκριση έκτακτης συνεδρίασης

2.-  Έγκριση αμοιβής δικηγόρου

3.- Έγκριση Μελέτης  με τίτλο: «Αναβάθμιση πεζοδρόμων και βελτίωση προσβάσεων Χώρας και Σκάλας Πάτμου»

4.- Επικύρωση Πρακτικού αποσφράγισης προσφοράς για την απευθείας ανάθεσης προμήθειας πόσιμου νερού   .

Τα θέματα είναι κατεπείγοντα για τους κάτωθι λόγους: 1)Το 2ο θέμα συζητήθηκε στη συνεδρίαση της 7/5/2018 αλλά η απόφαση δεν είχε την απαιτούμενη πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του Δ.Σ και πρέπει να συζητηθεί ξανά διότι ο Δήμος πρέπει να εκπροσωπηθεί στα δικαστήρια σε δικάσιμο που έχει οριστεί στις 16/5/2018. 2)Το 3ο θέμα διότι άμεσα πρέπει να εγκρίνει τη μελέτη για να προχωρήσει η διαδικασία του διαγωνισμού του έργου και 3)Το 4ο θέμα πρέπει να ληφθεί απόφαση για την ανάθεση της προμήθειας πόσιμου νερού λόγω της έναρξης της καλοκαιρινής περιόδου.

 

Ο  Πρόεδρος

                                                                                  Γαμπιέρης Αντώνης

 

 

Δείτε και αυτό

Δήμος Πάτμου

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         

H Πάτμος

Κατάσταση Φορέων – Συλλόγων – Σωματείων Πάτμου

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ 1)Πολιτιστικός Σύλλογος Κάμπου (Η Ευαγγελίστρια) – Γαμπιεράκης Μάρκος 6977572233 2)Πολιτιστικός Σύλλογος Χώρας (Ο Όσιος Χριστόδουλος) – Πετρίδη Μαρία 2247032655 3) Σύλλογος Προστασίας και Προβολής Πάτμου – Χατζάκης Κώστας

Γραφείο Τύπου

Καλή αρχή: Εγκρίθηκε η γραμμή Διδύμων (Didim) – Πάτμου

Μετά από συντονισμένες ενέργειες της Δημοτικής Αρχής εγκρίθηκε κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της Τεχνικής Επιτροπής του Υ.Ν.Α η νέα διεθνής θαλάσσια γραμμή Διδύμων Πάτμου. Έτσι αφ΄ενός ένας ακόμη στόχος επετεύχθη