Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

    

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Πάτμος, 8 Μαΐου 2018

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                 Αριθμ.Πρωτ: 3073

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ    

 

 

 

Δ/νση : Χώρα Πάτμος 85500                    ΠΡΟΣ: Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη του  Δημοτικού

Πληροφορίες: Ελένη Ελισσαίου                                     Συμβουλίου Πάτμου

Τηλέφωνο:(22473) 60306                                                    Ε ν τα ύ θ α

Φάξ: (22473) 60319

Email:info@patmos.gov.gr

 

 

 

 

  Σας προσκαλούμε την 9η  τρέχοντος μηνός Μαΐου του έτους  2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 στο Δημοτικό Κατάστημα, σε έκτακτη συνεδρίαση, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για την συζήτηση των  κάτωθι  θεμάτων :

1.-  Έγκριση έκτακτης συνεδρίασης

2.-  Έγκριση αμοιβής δικηγόρου

3.- Έγκριση Μελέτης  με τίτλο: «Αναβάθμιση πεζοδρόμων και βελτίωση προσβάσεων Χώρας και Σκάλας Πάτμου»

4.- Επικύρωση Πρακτικού αποσφράγισης προσφοράς για την απευθείας ανάθεσης προμήθειας πόσιμου νερού   .

Τα θέματα είναι κατεπείγοντα για τους κάτωθι λόγους: 1)Το 2ο θέμα συζητήθηκε στη συνεδρίαση της 7/5/2018 αλλά η απόφαση δεν είχε την απαιτούμενη πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του Δ.Σ και πρέπει να συζητηθεί ξανά διότι ο Δήμος πρέπει να εκπροσωπηθεί στα δικαστήρια σε δικάσιμο που έχει οριστεί στις 16/5/2018. 2)Το 3ο θέμα διότι άμεσα πρέπει να εγκρίνει τη μελέτη για να προχωρήσει η διαδικασία του διαγωνισμού του έργου και 3)Το 4ο θέμα πρέπει να ληφθεί απόφαση για την ανάθεση της προμήθειας πόσιμου νερού λόγω της έναρξης της καλοκαιρινής περιόδου.

 

Ο  Πρόεδρος

                                                                                  Γαμπιέρης Αντώνης

 

 

Δείτε και αυτό

H Πάτμος

Συγχαρητήρια Δημάρχου για τους επιτυχόντες σε ΑΕΙ και ΤΕΙ

Ο Δήμαρχος Πάτμου εκφράζει τα πιο θερμά του συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες της Πάτμου που πέτυχαν την εισαγωγή τους στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της

Χρήσιμα

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΘΑΙΩΝ

Ο Δήμος Πάτμου για την ασφάλεια των πολιτών που αποτελεί ζήτημα μεγάλης σημασίας, απέκτησε τον απαραίτητο εξοπλισμό προκειμένου να τοποθετήσει προστατευτικές μπάρες κατά μήκος των οδών που οδηγούν από τη

Προσκλήσεις Δ.Σ. 2018

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτμος, 25 Μαΐου 2018 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθμ.Πρωτ: 3608 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Δ/νση : Χώρα Πάτμος 85500 ΠΡΟΣ: Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη του Δημοτικού Πληροφορίες: Ελένη Ελισσαίου Συμβουλίου